Lav utdanning gir hjerterisiko for kvinner

Færre nordmenn har fått hjerte- og karsykdommer de siste ti årene. Unntaket er kvinner med lav utdanning.

Lavere utdanning øker risikoen for hjerteinfarkt. Særlig for kvinner under 70 år. (Foto: Microstock, annems)

Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR)

  • Forskningsprosjekt ledet av Grethe S. Tell siden 1994.
  • Henter inn data om alle tilfeller av hjerte- og karsykdommer i Norge.
  • Hensikten er å finne årsaker mellom livsstil og hjerte- og karsykdom.
  • Over 140.000 nye tilfeller av hjerteinfarkt ble registrert i perioden.
  • Dataene er koblet mot andre registre, som det nasjonale utdanningsregisteret.

Se nettsiden til CVDNOR

Til tross for at Norge har ført en utjevningspolitikk siden andre verdenskrig, så opplever helsepersonell et økende klasseskille mellom utdanningsnivå og antall hjerteinfarkt.

Jo lavere utdanning, dess høyere risiko.

– Etter utdanning ser vi den største forskjellen blant kvinner under 70. Kvinnene med lavest utdanning har tre ganger så høy risiko for hjerteinfarkt som de med med høyest utdanning, sier professor Grethe S. Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Mens nordmenn over 45 år har hatt en positiv trend med færre hjerteinfarkt de siste 10 årene, har antall sykehusinnleggelser imidlertid økt blant dem under 45.

– At hjerteinfarkt øker hos unge personer, kan henge sammen med lavkarbodietten hvor man spiser mer smør og feit mat, mener Tell.

De fleste overlever

Funnene Tell viser til er bare noen av resultatene fra det omfattende forskningsprosjektet Cardiovascular Disease in Norway.

Til forskjell fra de andre nordiske landene, fikk ikke Norge et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer før 2012. Med bakgrunn i dødsårsaksregisteret har forskere derfor kun hatt muligheten til å studere dødelighet ved hjertesykdom.

Men de fleste som får hjerteinfarkt overlever. Forskerne i prosjektet har samlet data fra de siste 15 årene som har blitt brukt og kan brukes fremover.

– Vi kan ikke foreslå forebyggende tiltak før vi har studert årsakene til og hvem som er mest utsatt for hjerte- og karsykdom, over lang tid. Nå begynner resultatene å komme inn for fullt, forteller Tell.

Risikofaktorer

Selv om dødeligheten av hjerteinfarkt går ned i Norge, øker den betraktelig i enkelte  andre land. Derfor vedtok Verdens helseorganisasjon (WHO) i mai 2012 å jobbe for å redusere kategorien for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025.

Ikke smittsomme sykdommer er hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og kreft. Risikofaktorene ble definert som røyking, alkohol, lav fysisk aktivitet og usunt kosthold.

Norge sluttet seg til dette globale målet. Tell ledet den norske ekspertgruppen, som leverte sin rapport til helseministeren i januar 2013.

 

Powered by Labrador CMS