Mitt skip er lastet med... turister som ikke legger igjen penger. Det hjelper ikke at de får flere muligheter til å bruke pengene, viser en ny UiB-studie. (Foto: Shutterstock)

Liten verdi i cruiseturister

Turister som ankommer Bergen med cruiseskip, bruker mindre penger på land enn andre turister. Og de har heller ikke særlig lyst til å komme tilbake.

Selv om cruiseturister får flere muligheter å bruke penger på land, øker ikke forbruket deres. Det viser ny forskning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det blir stadig satt nye rekorder i antall cruiseskipsanløp til Bergen. Disse rekordene blir ofte hyllet av lokal turistnæring, presse, havnevesen og politikere.

– Det er det ikke god grunn for, ifølge professor Svein Larsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB.

En ny studie fra Larsen og kollega Katharina Wolff viser nemlig at cruiseturistene ikke bruker mer penger i land selv om de får flere muligheter ti lå bruke penger. I studien sammenlignet han turistenes pengebruk på hverdager med søndager og helligdager.

– Selv om mulighetene for å bruke penger øker, så går ikke forbruket blant cruiseturistene opp, i motsetning til forbruket blant andre turister, sier Larsen og fortsetter:

– Det finnes en myte om at cruiseturister bruker lite penger på land fordi det er lite å bruke pengene på. Den myten er ikke sann.

Knuser myter

Larsen viser blant annet til tidligere næringsminister Trond Giskes uttalelse i Bergens Tidende i mai 2013: «Vi vet for eksempel at cruiseturister som kommer til landet, har planlagt å bruke mer penger enn de gjør, når de går i land. Årsaken er ofte at det ikke finnes noe å bruke pengene på.»

Uttalelsen kom i forlengelsen av en debatt som oppsto i kjølvannet av en studie som Larsen publiserte i 2013. Undersøkelsen knuste en annen myte om cruiseturistene, nemlig at de årlig legger igjen 500 millioner kroner i Bergen.

Svein Larsen har forsket på turisme i en årrekke. Han leder Forskningsgruppen for sosial-kognitive studier innenfor turisme, ved UiB. (Foto: Kim E. Andreassen)

Det vil si at hver cruiseturist i gjennomsnitt måtte bruke 1200 kroner dagen.

Larsens studie viste derimot at cruiseturister la fra seg rundt 300 kroner dagen eller mindre. Det var minst av alle turistgrupper og kun halvparten av lavbudsjettreisende som campingturister og backpackere når overnatting var trukket fra.

– Studien fra 2013 viste også at det sannsynligvis var lengden på landoppholdet som avgjorde hvor mye penger cruiseturistene brukte på land. Slik det er i dag, får de være på land i åtte timer maksimum før de må tilbake på båten hvor alt er inkludert, sier Larsen.

Kommer ikke tilbake

En annen myte som knuses i den nye studien, er antakelsen om at cruiseturistene vil komme tilbake til Norge eller Bergen som landturist. Mange hevder at når cruiseturistene får se hvor fint det er her, så kommer de tilbake som landturister.

Studien viser derimot at blant turister som har vært her før, har cruiseturistene vært her som cruiseturister og ikke som landturister. Dette er motsatt for landturistene, som i hovedsak har vært her som landturister også tidligere.

Selve lysten til å komme tilbake til både Bergen og Norge er også mye høyere blant landturister enn den er blant cruiseturister. Dersom cruiseturistene derimot tenker å komme tilbake, ønsker de aller fleste å komme tilbake som, nettopp, cruiseturister.

– Det ser ikke ut til at cruiseturisme har noen verdi som markedsføring av Norge som ferieland, sier Svein Larsen.

Referanse:

Larsen og Wolff: Exploring assumptions about cruise tourists’ visits to ports, Tourism Management Perspectives, desember 2015, doi:10.1016/j.tmp.2015.12.001. Sammendrag

Cruiseturisme-studien

Studien baserer seg på data fra to spørreskjemaundersøkelser utført på Vestlandet i 2012 (4002 respondenter) og 2013 (1191 respondenter) hvor turister fylte ut spørreskjema om pengebruk, lysten til å komme tilbake til Bergen eller Norge og ulike andre forhold omkring det å være turist.

Cruiseturister bruker i gjennomsnitt 314 kroner dagen i ukedagene og 303 kroner på søndager og helligdager, på land.

Landturister bruker i gjennomsnitt 489 kroner dagen i ukedagene og 430 kroner på søndager og helligdager.

Cruiseturistene som har vært i Norge før, har i større grad vært her som cruiseturister (55 prosent) og ikke like mye som landturister (45 prosent).

Landturistene som har vært i Norge før, har i hovedsak vært her som landturister (90 prosent) og i mindre grad som cruiseturister (10 prosent).

Bergen er blant de 50 mest besøkte cruisehavnene i verden og er den største cruisehavnen i Norge. I rekordåret 2014 mottok Bergen 323 cruiseskip og 442 759 passasjerer. I 2015 mottok Bergen 276 cruiseskip med 429 504 passasjerer. Foreløpig er det registrert 290 anløp for 2016. (Cruisestatistikk fra Bergen havn)

Antallet cruiseturister har tidoblet seg i løpet av de siste tretti årene på verdensbasis.

Powered by Labrador CMS