I 2016 dro 6900 norske studenter på utvekslingsopphold utenlands, en økning på sju prosent fra året før. Erasmus+ står for hele økningen. (Illustrasjonsfoto: SIU)

Norske studenter strømmer til Europa

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Fakta

  • Aldri før har så mange norske studenter dratt på utvekslingsopphold utenlands. I 2016 dro 6900 studenter.
  • Stadig flere velger Erasmus-stipend og drar til Europa. I 2016 dro 2248 studenter ut. Erasmus utgjør nå en tredel av alle som drar ut på utveksling.
  • Tyskland er aller mest populært Erasmus-land i Europa.
  • USA er stadig størst mottakerland for norske utvekslingsstudenter, men tallet synker markant i 2016.
  • Reiser du på Erasmus+ studieopphold, kan du få et månedlig stipend på 350 eller 400 euro avhengig av hvilket land du reiser til. Dersom du reiser på praksisutveksling får du 100 euro ekstra per måned.
  • Hele 35.000 norske studenter har reist ut i Europa med Erasmus-stipend siden Norge kom med i det europeiske utdanningssamarbeidet for 25 år siden (1992).
  • Det europeiske utdanningssamarbeidet startet i 1987, og i år markeres 30-årsjubileet over hele Europa. Erasmus+, som er navnet på dagens europeiske samarbeidsprogram, dekker hele utdanningsløpet: barnehage, skole, opplæring, høyere utdanning og voksnes læring.

De siste fem årene har rundt 1750 norske studenter årlig reist ut i Europa med Erasmus-stipend i lomma. Slike utvekslingsopphold er typisk på ett semester, noen ganger to.

Nå skyter Erasmus-tallene til værs. I 2016 dro hele 2248 studenter ut: en økning på 27 prosent og soleklar ny norsk Erasmus-rekord.

Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid, og Norge deltar fullt og helt.

Tyskland er Erasmus-vinner

Tyskland er aller hetest reisemål, med 335 Erasmus-studenter. Det gir en oppgang på 32 prosent fra 2015 og er ny rekord. Så følger Storbritannia og Frankrike. Før Spania og Nederland.

Hildegunn Grindheim studerer mastergrad i geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Våren 2016 var hun Erasmus-student på universitetet i Bremen.

– Et semester i Tyskland fristet for å lære mer hverdagstysk. Nå kan jeg tysk mye bedre, og jeg har internasjonal erfaring. Så jeg tror at jeg stiller sterkere på arbeidsmarkedet senere, sier Grindheim.

– Nå kan jeg tysk mye bedre, og har internasjonal erfaring, sier Hildegunn Grindheim etter Erasmus-oppholdet i Tyskland. (Foto: Runo Isaksen / SIU)

Kompetanse i realfag og språk

Hun får støtte av Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

– Det er veldig bra at flere realfagsstudenter reiser ut. Studentene vil på denne måten utvikle viktig dobbeltkompetanse: realfagskompetanse kombinert med språk- og kulturkompetanse, sier Turmo.

– Tyskland er nå vår største handelspartner. Det er derfor svært gledelig at flere norske studenter velger gode tyske studiesteder, legger han til.

– Norske studenter gjenoppdager Europa, sier Vidar Pedersen. (Arkivfoto: SIU)

Færre til USA

I 2016 dro altså 7000 norske studenter på utvekslingsopphold utenlands, en økning på sju prosent fra året før. Men bildet er helt tydelig: Det er Erasmus som står for hele økningen.

Hvorfor kommer denne formidable Erasmus-økningen akkurat nå? Det er det mange og sammensatte grunner til, mener Pedersen.

– Økonomiske faktorer spiller helt klart inn. At den norske kronen faller, betyr at det blir dyrere å studere i land som USA, hvor skolepenger ligger høyt og levekostnadene ikke er spesielt lave. I en slik situasjon framstår Europa som mer fristende for mange, sier Pedersen.

De fire siste årene har USA-tallene ligget stabilt: Årlig har rundt 1450 norske studenter tatt et utvekslingshold «over there». I 2016 falt tallet til 1181, en nedgang på hele 18 prosent.

Like fullt: USA troner stadig på topp som mottakerland for norske utvekslingsstudenter, fulgt av Australia, Storbritannia og Tyskland. Disse tre har tronet øverst i en årrekke. Utviklingen nå er at USA er i ferd med å bli innhentet av Australia. Samtidig øker en rekke europeiske land.

– Nedgangen for USA er beklagelig, men ikke veldig overraskende sett i lys av valutasituasjonen, sier NHOs Are Turmo.

Stipend til Europa

Den økonomiske situasjonen er, stort sett, annerledes i Europa, påpeker Vidar Pedersen, avdelingsdirektør på SIU. De fleste europeiske land, unntatt Storbritannia, tar ikke høye skolepenger.

– Internasjonal kompetanse og erfaring er viktig for norsk næringsliv, sier NHOs Are Turmo. (Foto: NHO)

Erasmus står i en særstilling. Med en Erasmus-avtale mellom et norsk og europeisk lærested er det ikke lov med skolepenger. Samtidig får studenten Erasmus-stipend i tillegg til vanlig støtte fra Lånekassen. Erasmus-stipendet er på 350 eller 400 euro i måneden, avhengig av hvilket land du reiser til.

Altså minst 3000 kroner i måneden ekstra.

– Erasmus-stipendet er et solid tilskudd. Reiser du til land utenfor Europa, får du ikke slik støtte. Og samtidig må du ofte betale dyre skolepenger i tillegg, sier Pedersen.

Teknologer reiser ut

Studenter innen økonomisk-administrative fag er aller mest aktive på å komme seg ut i Europa på Erasmus-stipend. I 2016 gjør særlig to fagområder kraftige byks: teknologi- og realfag.

Hildegunn Grindheim er én av realfagstudentene som fant veien til Europa i 2016. Hun forteller at Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen er internasjonal orientert og både informerer og motiverer studentene til å ta et utvekslingsopphold utenlands.

En tidligere undersøkelse fra SIU viser at nettopp støtte på studieprogramnivå er avgjørende for å lykkes godt med studentmobilitet

– Fagtilbudet var veldig annerledes i Bremen enn her på Universitetet i Bergen. Jeg tok blant annet et emne i krystallografi, som ikke tilbys her. Det var helt nytt, veldig interessant og lærerikt, forteller Grindheim.

Hun tok også et emne i tysk språk, i tillegg til andre geovitenskapelige emner.

– Jeg ga meg selv en mental utfordring ved å velge å studere utenlands ett semester. Selv om Tyskland er nært Norge, er det veldig annerledes å bo og studere der enn være på ferie. Jeg har lært mye om meg selv. Jeg har blitt sterkere som person. Og jeg har fått venner fra mange land, sier Hildegunn Grindheim.

Powered by Labrador CMS