Motiveres til å dra ut av andre studenter

Institusjoner kan få flere studenter til å reise ut ved å bruke tidligere utenlandsstudenter som ressurser, og løfte frem det akademiske utbyttet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Institusjonene spiller en stor rolle for tilrettelegging for studiemobilitet. Flere studenter reiser ut i fagmiljøer der dette er forventet. (Illustrasjonsfoto: Paul Sigve Amundsen)

Studentene motiveres mest av andre studenters erfaringer, viser en nordisk undersøkelse 6500 studenter på siste året av bachelor- og mastergraden har svart.

I undersøkelsen oppgir en stor andel at andre studenter som har vært på studie- eller praksisopphold er den største motivasjonskilden til å reise ut, foran lærere, rådgivere og internasjonale koordinatorer.

– Mange studenter fremhever det personlige utbyttet av studier i utlandet, noe som kan forklare hvorfor andre studenter er så viktig for motivasjonen, sier seniorrådgiver Arne Haugen på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Savner å formidle erfaringer

Flere av studentene oppgir at de ikke blir spurt om erfaringene sine av institusjonene når de kommer hjem fra studieopphold, og at de savner å få formidlet det de har opplevd og lært.

Det kan tyde på at studenter med utenlandserfaring kan være ressurser som ikke benyttes nok av institusjonene, tror Haugen.

– Institusjonene kan bli flinkere til å bruke hjemvendte studenter for å styrke mobiliteten ved institusjonen, og trekke dem mer aktivt inn i dette arbeidet. Dette er felles for alle de nordiske landene, sier han.

Studiemiljøet spiller viktig rolle

Studiemiljøet spiller også en viktig rolle når det gjelder hvem av studenter som reiser ut, ifølge undersøkelsen.

– Hvis vedkommende er i et fagmiljø der det forventes at de reiser ut som en del av studieløpet, har en større sjanse for at de gjør det samme. Det betyr at institusjonene spiller en viktig rolle når det gjelder å tilrettelegge for, og oppfordre til studiemobilitet, sier Haugen.

Han tror at Norge kan ha noe å lære av våre finske naboer.

– Av de nordiske landene ser Finland ut til å være noe mer systematisk med tanke på tilrettelegging og oppfordring til å få studentene til å reise ut. De finske studentene oppgir sjeldnere at de har savnet informasjon om utenlandsstudier.

Samtidig er Norge det landet i Norden som sender ut flest studenter, og vi oppfyller målet på tjue prosent utreisende studenter.

– Dette har blant annet sammenheng med gode finansieringsordninger. I undersøkelsen kom det frem at norske studenter bekymrer seg minst om økonomi, i motsetning til de finske, som også er mest bekymret for forsinkelser av studiene og for språk når de reiser ut, sier Haugen.

Bør løfte frem akademisk utbytte

Arne Haugen. (Foto: SIU)

Generelt opplever ikke studenter i Norden store praktiske barrierer for studiemobilitet, og ifølge undersøkelsen handler det mer om motivasjon.

Både studenter som reiser ut, og de som blir hjemme, er generelt positive til studieopphold i utlandet. Av de som ikke reiser ut i løpet av studiene mener flesteparten at de ikke går glipp av noen akademisk gevinst.

Bare ni prosent av de som blir hjemme under studieløpet tror at de får økt akademisk kvalitet av å studere ute.

– Flere av de som ikke tar studier i utlandet opplyser om at de får dekket eventyrlysten gjennom andre former for internasjonal erfaring, som reiser utenom studiene. De tror at gevinsten av utenlandsstudier er størst når det gjelder personlige opplevelser, samt flere muligheter på jobbmarkedet.

– Dette viser at institusjonene ved å løfte frem det akademiske utbyttet ved studieopphold i utlandet kanskje kan få flere til å reise ut, kombinert med å bruke tidligere utenlandsstudenter som ressurser, tror Haugen.

Rundt en tredjedel av studentene som har vært ute, oppgir at de har fått bedre akademisk kvalitet av det. Når det gjelder totalopplevelsen av å studere i utlandet, viser det seg at forventningene før de reiser blir overgått av oppholdet.

– De fleste i undersøkelsen oppgir at de er strålende fornøyde. Det er derfor grunn til å tro at de som vurderer å ta studier i utlandet vil få en positiv opplevelse, sier Arne Haugen.

Referanse:

Dn nordiske mobilitetsrapporten Living and Learning- Exchange Studies Abroad  er laget av SIU, Centre for International Mobility (CIMO) i Finland og Universitets- og högskolerådet i Sverige.

Powered by Labrador CMS