Tvangsekteskap rammer også gutter

Gutter og unge menn berørt av tvangsekteskap og autoritær oppdragelse er tilbakeholdne med å fortelle at de har det vanskelig hjemme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

– Tvangsekteskap assosieres vanligvis med jenter, og guttene vil ikke fremstå som svake, mener forsker Anja Bredal.

Bredal har undersøkt hvordan gutter og unge menn med minoritetsbakgrunn er berørt av tvangsekteskap, autoritær oppdragelse, kontroll og æresrelatert vold.

Sammen med studentassistent Vedran Music har Bredal intervjuet 29 menn og to kvinner i alderen 17 til 30 år, fra land med høy forekomst av tvangsekteskap.

De fleste kommer fra Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia og Tyrkia.

Resultatene presenteres i rapporten Mellom makt og avmakt.

Et sentralt funn i studien er at gutter og unge menn er tilbakeholdne med å fortelle at de sliter hjemme.

- Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon om gutter som utsettes for begrensninger, vold og kontroll hjemme, sier Anja Bredal.

– Begrepet tvangsekteskap er sterkt knyttet til jenters situasjon. For gutters del kan det oppleves som truende å bli assosiert med et «jenteproblem», hevder Anja Bredal.

– Det er liten bevissthet om at gutter og unge menn kan være utsatt på samme måte som unge kvinner, mener forskeren.

Autoritær oppdragelse

Flere av de intervjuede mennene har fått en autoritær oppdragelse hvor disiplin er en del av hverdagen. Konflikter med foreldrene handler blant annet om valg av partner og utdanning, og en forventning om å ta medansvar for familiens økonomi.

Det hender at foreldre har urealistisk høye forventninger til sønnenes skoleprestasjoner.

– Noen foreldre bruker fysisk vold, hån og krenkelser for å få sønnen til å innordne seg, mens andre appellerer til hans lojalitet og ansvar for familiens ære, forteller Bredal.

– Å være under press på denne måten kan føre til frustrasjon og sinne, særlig hos gutter og menn som ikke er vant til å snakke om følelser. Flere sliter psykisk på grunn av dette.

– Det er viktig at gutter og menn som er berørt av tvangsekteskap og kontroll skal forstå at de ikke er alene, verken om å ha problemer eller om å skjule dem, sier forskeren.

Søsken

Noen gutter og menn oppdras til å passe på sine søstre, slik at de ikke skal bli sett på som “dårlige” kvinner. Dette er en tvetydig rolle der kontroll og omsorg er flettet i hverandre, mener Bredal.

– Noen brødre driver overvåking og regelrett undertrykking, mens andre unge menn allierer seg med søsteren.

Enkelte unge menn opptrer også svært kontrollerende ovenfor kjærestene sine.

– Tradisjonell maskulinitet gir dem visse privilegier mens foreldrenes tradisjonsbaserte autoritet krever underordning. Rollen som det privilegerte kjønn kan gjøre det vanskeligere å stå fram som underordnet foreldrenes vilje, hevder forskeren.

Samtidig er begge autoritetsformer i endring – foreldres autoritet svekkes, og kvinners stilling styrkes.

– En del unge menn foretrekker å få en kone fra opprinnelseslandet fordi de føler seg truet av kvinner som er oppvokst i Norge. De har lært å frykte kvinner. Gutter og unge menns situasjon må forstås i lys av både makt og avmakt, fremhever Bredal.

Referanse:

Anja Bredal: Mellom makt og avmakt, ISF Rapport (2011:4).

Powered by Labrador CMS