(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Nytt fra akademia: Forsker på hvordan ungdom mestrer depresjon

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.

Frafall er et betydelig problem i videregående skoler i Norge. På tross av internasjonale studier som understreker betydningen av psykisk helse som årsak til frafall, har norske tiltak i liten grad vært opptatt av dette, ifølge Atferdssenterets nettsider.  Kun 16−17 prosent av ungdommer med behov for hjelp knyttet til psykiske helse har vært i kontakt med helsetjenesten på grunn av dette.

Det som fungerer best for ungdommer med depressive symptomer er kognitiv atferdsterapi (CBT). For ungdommer med lette til moderate depresjoner har et tiltak som er basert på kognitiv terapi, Depresjonsmestring for ungdom (DU), vist lovende resultater. 

Nå skal forskerne undersøke dette tiltaket for å se om det, i tillegg til å redusere symptomer, kan forebygge frafall i videregående skole.

Siden faglige vansker og psykisk helse i mange tilfeller gjensidig påvirker hverandre i nedadgående spiraler, skal forskerne også informere lærerne om hvordan de bedre kan støtte elevene.

Skal forebygge frafall

Forskerne skal finne svar på følgende spørsmål:

  • i hvilken grad kan tiltaket Depresjonmestring for ungdom redusere depressive symptomer og forbedre akademisk og sosialt funksjonsnivå blant elever i videregående skole
  • i hvilken grad kan tiltaket forebygge frafall blant elever i videregående skole
  • kan gjennomføringen av et slikt tiltak øke skolens og lærernes omtanke for denne elevgruppen og deres behov
  • i hvilken grad etnisitet påvirker effekten av tiltaket

Forskerne vil samle inn data både fra en gruppe ungdommer som får kurs og en kontrollgruppe. Innsamlingen skjer før og etter kurset, og deretter seks måneder etter fullført kurs.

––––—

Les hele saken på Atferdssenteret.no

Powered by Labrador CMS