Færre blodproppskader med ekstra behandling

Rundt halvparten av dem som rammes av alvorlig blodpropp i beina, får varige senskader. En lite brukt tilleggsbehandling kan hindre disse skadene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Blodpropp i beinet kan gi varige senskader, men en tilleggsbehandling reduserer risikoen. (Foto: Shutterstock)

Smerte, hevelse, kløe, eksem og sårdannelse er typiske kjennetegn på posttrombotisk syndrom (PTS). Det rammer rundt halvparten av personer med alvorlig dyp venetrombose, eller blodpropp i beina. 

For første gang er det vist at en behandling som løser opp blodproppen, kan hindre slike senskader. I en studie gjennomført ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst, ble risikoen for PTS forhindret hos rundt 15 prosent av pasientene.

Ikke lenger eksperimentelt

Behandlingen, som kalles kateterdirigert trombolyse, har til en viss grad vært brukt i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden behandlingen er dyr og effekten aldri har vært dokumentert eller anbefalt, har bruken imidlertid vært svært begrenset i de fleste land.

– Vi har for første gang vist at katererdirigert trombolyse kan redusere langtidskonsekvensene av blodpropp i beinet.

– Dette innebærer at behandlingen ikke lenger regnes som eksperimentell og sannsynligvis vil tilbys i langt større grad, sier prosjektleder Per Morten Sandset, som er professor ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Løser opp blodproppen

Rundt halvparten av de 209 pasientene i studien ble tilfeldig utvalgt til å få standard behandling med blodfortynnende medisin. Den andre halvparten har i tillegg fått trombolysebehandling gitt gjennom et kateter, som skal løse opp blodproppen.

Effekten av behandlingen er blitt målt etter seks måneder og etter to år, og skal også måles etter fem år. Etter to år hadde 55 prosent av pasientene som fikk vanlig behandling, utviklet posttrombotisk syndrom sammenlignet med 41 prosent av dem som fikk trombolyse i tillegg.

Denne uken ble resultatene fra studien publisert i online-versjonen av tidsskriftet The Lancet.

I en ledsagende lederartikkel i tidsskriftet skriver radiologene Lawrence V. Hofmann og William T. Kuo, ved Stanford University School of Medicine i USA, at den norske studien er et svært viktig bidrag til litteraturen knyttet til behandling av blodpropp i benet.

Kommentaren konkluderer med at resultatene bør føre til at trombolyse blir tatt i bruk på pasienter med blodpropp i beina.

De amerikanske forskerne påpeker likevel at til tross for lovende resultater, er antallet som får PTS, for høyt i trombolysegruppen. Sandset er enig i at det ikke er snakk om en dramatisk reduksjon, men tror enkelte justeringer av behandlingen vil kunne føre til at betydelig flere pasienter unngår senplager.

Må finne den beste metoden

Sandset trekker blant annet fram at helsepersonellet i studien hadde relativt lite erfaring med behandlingen. I studien ble også bare ett behandlingsregime testet ut.

– Det er sannsynlig at større erfaring med selve prosedyren ville gitt bedre resultat. Sannsynligvis finnes det også mer effektive måter å utføre behandlingen på, og det blir det viktig å forske videre på, sier Sandset.

Han tror også forskjellene mellom de to behandlingsgruppene vil bli enda større ved oppfølgingen etter fem år.

Per Morten Sandset, professor ved Oslo universitetssykehus. (Foto: Birgit S. Kjelvik)

Øker risikoen for blødning


  Forskerne så en klar sammenheng mellom trombolysebehandling, åpnere vener og lavere risiko for å utvikle PTS.

– De som hadde åpne vener, hadde mye mindre risiko for å utvikle PTS, så det er tydelig at det er viktig å få åpnet venene og få igjen blodstrømmen, påpeker Sandset.

Ved trombolysebehandling får pasientene medikamentet gjennom et kateter i den tette blodåren og dermed rett i blodproppen. Det fører til at en mye lavere dose kan brukes enn om medikamentet ble gitt intravenøst, slik standarden er.

Likevel viser resultatene at trombolysebehandling øker faren for blødning. Forskerne fraråder derfor at den brukes på personer med høy blødningsrisiko.

Sandset understreker behovet for flere og større lignende studier. I USA har forskere satt i gang rekruttering av 700 pasienter til en lignende trombolysestudie. Når resultatene er klare om noen år, skal de sammenlignes med resultatene i studien til Sandset og kollegene. 

Referanse:

Per Morten Sandset et.al., Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial, The Lancet, Early Online Publication, 13. desember 2011

Powered by Labrador CMS