Håndvask ved etiopisk sykehus

Pleiepersonalets bruk av smykker og mangelfulle rutiner for håndvask, svekker den hygieniske standarden på Yirgalem Hospital i Etiopia. Bedringer kan gjennomføres med enkle midler, viser en kartlegging fra Høgskolen i Bergen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etiopia

Etiopia er et av verdens fattigste land, med mange og komplekse utfordringer innenfor helse.

Bare 45 prosent av befolkningen har tilgang til helsetjenester. Dominerende sykdommer er akutte luftveisinfeksjoner, fødsels- og barselstilstander, feilernæring, diaré og AIDS.

Kvinner og barn er hardt rammet av dårlig helse. Helsevesenet har lav tillit hos brukerne.

Mange av de ansatte har lav motivasjon og frykt for å bli smittet av HIV og AIDS.

Observasjonsstudien ble gjennomført av etiopiske sykepleiestudenter tilknyttet Yirgalem Hospital, i samarbeid med fem sykepleiestudenter fra Høgskolen i Bergen.

De etiopiske og norske sykepleiestudentene undersøkte forholdene rundt håndhygiene og sengetøy, og vurderte i hvilken grad pasientene fikk hjelp til personlig hygiene under sykehusoppholdet.

De samlet inn data og analyserte materialet, foreslo tiltak og presenterte undersøkelsen og resultatene for skolen og sykehuspersonalet.

"Sykepleiestudentene Nadia Smedsvik (f.v) og Marianne H. Nygaard ved Høgskolen i Bergen deltok i prosjektet som ble ledet av høgskolelektor Solvor Mortensen."

Ikke nok utstyr for håndvask

Over halvparten av pleiepersonalet som var med i undersøkelsen vasket seg ikke mellom hver pasientkontakt, viser studien.

- Grunnen til dette er trolig at vasker, såpe og håndkle ikke er godt nok tilgjengelig på avdelingene, forteller høgskolelektor Solvor Mortensen ved Høgskolen i Bergen, som har ledet prosjektet.

- Mange brukte hansker, men disse ble ikke skiftet ofte nok, og det ble ikke utført håndvask ved skifte av hansker, sier hun.

Smykkebruk øker infeksjonsfaren

Pleiepersonalets bruk av smykker som ringer, armbånd og klokker i arbeidstiden reduserer effekten av god håndhygiene, og kan øke risikoen for smitte og kryssinfeksjoner.

- To tredjedeler av personalet brukte en form for smykke, forteller Solvor Mortensen.

Undersøkelsene er gjort på sykehusets medisinske og kirurgiske avdeling, pediatriske avdeling, føde-, barsel- og gynekologiske avdeling og poliklinikk.

Sengetøy og bandasjer er rene nok

Det ble også gjort positive funn i kartleggingen. Sengetøyet hos de fleste pasientene er rent nok, og det er rikelig med sengetøy på sykehuset. I tillegg er tre fjerdedeler av bandasjene som ble observert rene.

Ledelsen ved sykehuset er opptatt av at pasientene skal få hjelp knyttet til personlig hygiene, og dette ble også kartlagt i studien.

Studentene fant at bare sykepleiestudentene, og ikke pleiepersonalet, tilbød pasientene slik hjelp under sykehusoppholdet.

- Håndvask er viktigst

Høgskolen i Bergen og ledelsen ved Yirgalem Hospital og School of Nursing, Yirgalem har samarbeidet om prosjektet.

Sykehusdirektøren, Mr Endalkachew, er glad for at prosjektet ble gjennomført, og vil sette i gang tiltak for å bedre hygienen.

Sykehuset har begrensede midler til slike tiltak, derfor anbefaler rapporten fra prosjektet tiltak som kan gjøres med små ressurser.

- Selv om håndvask er det viktigste i bekjempelsen av spredning av infeksjoner på sykehus, vil reduksjon i bruken av smykker være av stor betydning i denne sammenhengen, sier prosjektleder Solvor Mortensen.

Effekten av en slik reduksjon vil være stor, siden det er så mange som bruker smykker i dag.

Anbefalingene til Yirgalem Hospital:

  • Redusere smykkebruken blant personalet
  • Undervisning og veiledning om viktigheten av systematisk håndvask
  • Hjelpe pasientene med stell i løpet av sykehusoppholdet
  • Gjøre håndvasker, såper og rene håndklær mer tilgjengelig
  • Regelmessig undervisning og veiledning om hygiene

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Bergen og med Solidaritetsmidler fra Norsk Sykepleieforbund.

Yirgalem Hospital er et spesialist- og undervisningssykehus med 198 senger som ligger i det sørlige Etiopia. Sykehuset dekker et område på rundt 10 millioner mennesker. Det har blant annet en medisinsk -, kirurgisk- , barne-, føde- barsel og gynekologisk avdeling, i tillegg til en klinikk for fødselsskader, flere poliklinikker og en operasjonsstue. Sykehuset ble grunnlagt av Kong Olav i 1966 som en gave til det etiopiske folk fra det norske folk. Norsk Luthersk Misjonsselskap sto for driften fra til 2000, da det ble overtatt av den etiopiske stat.

The School of Nursing, Yirgalem er tilknyttet sykehuset. Skolen tilbyr 3-årig sykepleieutdanning og utdanner 100 sykepleiere (Diploma Nurses) årlig. Skolen ble grunnlagt av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1990 og overlatt til den etiopiske stat i 2000. Den er nå en underavdeling av Awassa College.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS