Farlig vektøkning etter røykeslutt

Vektøkning som følge av røykestopp kan føre til at lungefunksjonen fortsetter å være like dårlig som før man sluttet å røyke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette gjelder spesielt menn. Ved røykeslutt vil fallet i lungefunksjonen etter hvert bli helt normalt. Hvis en mann som har røyket 20 sigaretter daglig derimot legger på seg ti kilo etter at han ble ikke-røyker, vil vektøkningen “spise opp” hele gevinsten og lungefunksjonen falle like raskt som hos røykere.

Siden kvinner fra naturens side bedre tåler vektøkning, kan de legge på seg 25 kilo før det samme skjer.

Stump røyken likevel

For første gang har en internasjonal forskergruppe sett på fordelene ved å slutte å røyke, målt opp mot helsefaren ved vektøkning med hensyn til lungefunksjonen. Resultatene viser at når man slutter å røyke, er det helt nødvendig å passe vekten.

- Å slutte å røyke er jo også svært viktig for å forebygge hjerte- og karsykdommer og kreft, men skal man oppnå full helseeffekt av å stumpe sigaretten, må man altså samtidig passe på at man ikke legger på seg for mye, sier Cecilie Svanes, postdoktor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Hun er med i den internasjonale forskergruppen som nylig presenterte dataene i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet. Resultatene har vakt stor internasjonal oppsikt, spesielt i amerikanske og spanske medier.

Bergenske deltakere

Utgangspunktet for arbeidet er den europeiske lungehelsestudien (ECRHS), som er den første internasjonale oppfølgingsundersøkelsen av lungefunksjon hos voksne.

Dette er et samarbeid mellom en rekke europeiske land og Universitetet i Bergen er med som eneste norske deltager. I ECHRS I ble det samlet inn data fra menn og kvinner i alderen 20-44 år i perioden 1991- 93, og disse ble fulgt opp i 1998-2002.

Studien av sammenhengen mellom røykeslutt, fedme og lungefunksjon er et av hovedarbeidene som er ledet ut fra det store materialet.

Av over 14 000 som deltok i ECRHS, gjennomførte 6 654 deltakere både spirometritest og fylte ut spørreskjema begge ganger. Disse kommer fra 26 ulike sentre i Vest-Europa, ett senter i Australia og ett i USA.

Dette er den første studien som dokumenterer effekten av å slutte å røyke i forhold til følgene av vektendring på lungefunksjonen i en generell befolkning.

Kan ta det skrittvis

- Lungefunksjonen faller gradvis etter 30-årsalderen hos alle mennesker og den er en svært viktig helseindikator. Hos røykere og overvektige faller den 30-40 prosent raskere, så funnene våre understreker hvor viktig det er å være oppmerksom på en eventuell vektøkning når man stumper sigaretten, sier Svanes.

Hun kan berolige med at hvis man slanker seg igjen etterpå, vil fallet i lungefunksjonen bli normalt igjen.

- Men det er jo som kjent ikke alltid like lett, og derfor bør vektkontroll i forbindelse med røykeslutt også være et ansvar som ligger hos helsetjensten.

Powered by Labrador CMS