Industrisponsede legemiddelstudier støtter sponsorens produkt i 97 prosent av tilfellene. Slike studier bør utformes slik at de svarer på viktige spørsmål, heller enn kun å forhåndssikre at resultatene blir fordelaktige for det utprøvde legemiddelet, fremhever forskerne bak ny studie. (Foto: Microstock)

97 prosent av legemiddelstudier støtter sponsoren

Påvirker finansiering resultatene av legemiddelstudier? Ja, så absolutt, hevder forskerne bak ny undersøkelse.

Til sammen gikk forskerne gjennom 319 tilfeldig utvalgte studier. 182 av disse var finansiert av industrien og skulle vise hvor effektive og trygge bestemte legemidler er sammenliknet med tilsvarende produkter.

Denne typen forskning brukes ofte av legemiddelfirmaer når de skal markedsføre produktene sine overfor leger.

Resultatene var tydelige: Forskerne fant en sterk sammenheng mellom om studien var betalt av industrien og om den gav funn som var fordelaktige for sponsoren. Faktisk ga 97 prosent av studiene som skulle vise at et produkt ikke var dårligere enn andre preparater, fordelaktig eller ønsket resultat.

Resultatene av undersøkelsen er nylig publisert i Journal of Clinical Epidemiology.

Urovekkende

– Dette er svært bekymringsfullt, spesielt siden denne typen studier gjerne brukes når man skal velge type behandling, sier Stanford-professor John P. Ioannidis i et intervju med The Times.

– Hvis du har et studiedesign som i 97 prosent av tilfellene gir deg svaret du forventer, er det noe galt med designet, sier han videre.

Stanford-professor John P.A. Ioannidis mener det er på tide å revurdere hvordan vi utfører medisinsk forskning. Foto: Stanford University

Industrien dominerer

Publisert forskning på denne typen studier er dominert av industrien. «Industrisponsede sammenliknende vurderinger gir systematisk fordelaktige resultater for sponsorene», konkluderer forskerne i artikkelen.

Dette kan ha flere grunner. For det første kan det være at industrisponsede studier utføres mer nøyaktig enn andre studier, og dermed faktisk har høyere suksessrate.

Det kan også hende at industrien selektivt finansierer legemiddelstudier som har større sannsynlighet for å gi positive resultater.

En tredje mulighet er at industristudier ikke velger de beste tilsvarende legemidlene å sammenlikne seg med, eller andre trekk ved designet som kan sikre et fordelaktig resultat.

Sist, men ikke minst, er det mulig at studier med mindre fordelaktige resultater rett og slett ikke blir publisert, skriver forskerne i studien.

Bukken og havresekken?

Ioannidis sier til The Times at han mener det er på tide å revurdere hvordan vi utfører medisinsk forskning. Han foreslår en løsning der legemiddelutprøvinger blir gjort av et sentralt organ uten økonomiske interesser i utfallet av studien.

– Vi kan ikke be industrien finansiere studier der det som står på spill, er om de vil tjene penger på legemiddelet eller ikke, sier Ioannidis

– Overraskende

- Det er et overaskende høyt tall at hele 97 prosent av studiene viser tilstrekkelig effekt, sier Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

– Det er et overaskende høyt tall at hele 97 prosent av studiene viser tilstrekkelig effekt, sier Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Forskning.no har i den senere tid fokusert på at er det en betydelig bias i hvilke studier som faktisk blir publisert og hva oppdragsgiver holder hemmelig.

– Det viser nødvendigheten av at slike studier registreres på forhånd og at vi har systemer som ettergår at studiene faktisk blir gjennomført som planlagt og til slutt publisert, sier Hølen

– Videre viser det viktigheten av akademisk initierte legemiddelstudier. Løsrevet fra industriens interesser kan man designe studier som er optimale for å undersøke effekt og egnethet ved legemidler, avslutter Hølen.

Referanser:

Flacco, M.E. et al (2015) Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favor the industry sponsor. Journal of Clinical Epidemiology Volume 68, Issue 7, July 2015, Pages 811–820

Powered by Labrador CMS