Sikker datalagring i cyberspace

Mange web-baserte tjenester tilbyr lagring av alle dine bilder og filmer på nettet. De garanterer gjerne at lagringen er sikker, men slike tjenester har flere svakheter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norut IT forsker nå på hvordan data kan lagres nærmere brukeren for å øke ytelsen.

Utfordringen er særlig å ivareta sikkerheten på en god måte. Og løsningen kan ligge i forskningsprosjektet DeStore.

Utvikler ny lagringsløsning

Når lageret er sentralisert på servere hos tjenesteleverandøren, slik som i dagens webtjenester, stiller dette store krav til kommunikasjonsinfrastruktur og serversystemene.

Når disse dataene også skal lagres over lengre tid, er forvaltningen i seg selv en utfordring for tjenesteleverandøren.

For eksempel skal alle data elever produserer på skolen være sikkert lagret i en årrekke. Dette er relativt greit å løse om elevene kun skriver skolestiler.

Derimot vil det være et betydelig problem å lagre tilsvarende mengde videofiler, der hver fil er flere tusen ganger større enn en tekstlig skolestil.

I forskningsprosjektet DeStore skal Norut IT angripe dette problemet gjennom å utvikle en lagringsløsning der data lagres på maskiner spredt ut i nettverket og ikke på sentrale tjenere.

Dette vil bety at data vil flyttes nærmere brukerene, noe som vil øke ytelsen betydelig.

Bilder, lyd og video

DeStore vil prøves ut som en ny lagringsplattform for Oslo-baserte Fronter sin skoleportal (LMS) “ClassFronter”.

En slik lagringsplattform vil gjøre det mulig for Fronter å levere en tjeneste som vil håndtere større brukergrupper og for et framtidige bruksmønster med betydelig innslag av både musikk, bilder og video.

Dette vil være svært viktig i en fremtid der bilder, lyd og video blir en stadig større del av skolehverdagen.

Løsningen vil basere seg på Peer-to-Peer teknologi, som er kjent fra fildelingsmiljøer.

Dette er teknologi som er laget for å overføre store filer til svært lave kostnader. I prosjektet DeStore vil for øvrig en sentral kontroll være nødvendig for å ivareta sikkerheten, ettersom filene ikke ønskes spredt ukontrollert.

Samarbeidspartnere i prosjektet er i tillegg til Fronter Universitetet i Tromsø, USIT ved universitetet i Oslo, Teknisk universitet i Delft, Nederland, Oslo kommune, Trondheim kommune, Østfold fylkeskommune, og to konsulenter i Sverige: Håkan Selg Consult AB og Lars Erik Eriksson IT Partner AB.

Les mer:

Du kan lese mer om prosjektet på denne siden.

Powered by Labrador CMS