Moreller best i plasttunnel

Større avlinger, store frukter, kontrollert modning og redusert sprøytebehov. Norske moreller trives godt under tak i plasttunneler, spesielt i en kald og regnfull sommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Moreller eller søtkirsebær av sorten ”Sweetheart” dyrket i tunnel. (Foto: Eivind Kvamme)

Epledugnad

Bioforsk Ullensvang med Mekjell Meland leder et nasjonalt dugnadsprosjekt som har som formål å øke verdiskapinga hos norske fruktdyrkere gjennom intensiv dyrking av ti nye eplesorter i fire storskalaforsøk på Øst- og Vestlandet.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske epledyrkere, Bioforsk, Graminor, Fjeld hagebruk, Norsk Landbruksrådgivning og Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund.

Prosjektet skal gå over en periode på tre år og avsluttes i 2012. Innovasjon Norge har gitt et tilskudd på 2 millioner kroner og samarbeidspartnerne har gått inn med en tilsvarende andel.

Prosjekt søtkirsebær

For fire år siden startet Gartnerhallen opp et todelt forskningsprosjekt ”Tunneldekke over søtkirsebær - et virkemiddel for forsinket modning og økologisk produksjon”.

Bioforsk i Ullensvang er forskningsansvarlige for prosjektet som sluttføres i mai 2012.

Prosjektet er finansiert av Matprogrammet i Norges forskningsråd, og er i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Hardanger fjordfrukt, Telefrukt og Myrene AS. Flere utenlandske forskere har også deltatt i prosjektet.

Stadig flere morelltrær (søtkirsebær) blir dyrket i plasttunneler. Men det meste av norsk produksjon foregår fortsatt under åpen himmel med plast tak under modning og innhøsting.

– Ved å bruke tunnel kan vi styre klimaet betre og det er tørt og fint for de som plukker. Men det medfører større investeringer for produsentene, sier Mekjell Meland ved Bioforsk Ullensvang i Hardanger.

Muligheter for lengre sesong gir samtidig bedre pris. Enklere plantevern gjør det også mer aktuelt med økologisk produksjon av moreller.

Vanskelig sommer

Det blir ingen stor norsk frukthøst i år. Hos Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) vurderes prognoser fortløpende, og de har gått ned i takt med økte nedbørsmengder.

– I gode år høstes over 500 tonn moreller. Årets siste prognose lå på 400 tonn, men med regn nesten hver dag er jeg redd det blir litt mindre. Likevel blir det over fjoråret, sier fruktlagerinspektør Bjørn Eidhammer.

Han sitter med prognosene for den norske frukthøsten, som tegner til å bli et middelår. Unntaket er eple, der det forventes en avlingsreduksjon på de sene sortene.

– Eplehøsten har variert mellom sju og ti tusen tonn. Men flere mener at den kan komme ned på fem tusen tonn, og i så fall vil det være det dårligste avlingsåret etter krigen. For frukt generelt har Sogn og Fjordane størst avlingsreduksjon.

Vil fornye norske epler

– Det er epledyrkerne som har slitt mest de siste åra. Nye og bedre sorter kan forhåpentligvis bidra til å snu trenden, håper forsker Mekjell Meland.

Han leder et ”nasjonalt dugnadsprosjekt” der flere aktører inne bransjen har gått sammen for å teste ut nye eplesorter i storskala forsøk.

– Dyrkerne konkurrerer med utenlandske epler hele året, så vi må få frem nye sorter med større potensial.

– Flere sorter til konsum, konvensjonell og økologisk dyrking, mer til produksjon av saft og epler som tåler lengre lagring. Med dagens lagringsteknikk bør norske epler kunne holde til salg også etter jul, mener Meland.

Han håper at dette prosjektet kan bidra til å snu trenden.

Lengre morellsesong

Utvidet sesong er også viktig for morelldyrkerne. Med tunneler og sent modnede sorter kan sesongen strekkes enda lengre, noe som også gir større innpass på det europeiske markedet.

Av årets produksjon regner Gartnerhallen med at 70 tonn eksporteres til England, Tyskland og Belgia. Men potensialet er større.

Varmere klima gjør at morellsesongen i Europa avsluttes i august. I Norge kan en sen sesong ved ulike tiltak forlenges ytterligere fire uker til først i september.

Forsker Mekjell Meland fra Bioforsk og professor Clive Kaiser fra Oregon State University studerer søtkirsebærsorten "Sweetheart" dyrket i plasttunnel. (Foto: Eivind Kvamme)

– Vi prøver ut sene sorter fra utlandet, og har prøvd ut ulike dyrkingsmetoder for å få utsatt høsting. Men alt forutsetter dyrking i tunell, sier Meland som leder Bioforsk sin avdeling i Hardanger.

Ullensvang startet dyrking under plast tunneler allerede i 2005. I dag dyrkes moreller i tunnel i mange områder, spesielt på Sørlandet. Men årets sommer kan sette fortgang i planene om å legge om for flere dyrkere.

– Det har vært en krevende sesong med regn og vind på Vestlandet. Under slike forhold sliter en mer med at morellene sprekker og fruktene er mer utsatt for rotesopper.

– Det har hendt at moreller sprakk også under tak, noe som skjer av og til med høy luftfuktighet. Men de kommer uansett ikke ut på markedet, og smaken og kvaliteten ellers er utmerket, forsikrer Meland.

Powered by Labrador CMS