Asylsøkere: Over eller under 18 år?

Metodene for å fastslå om en asylsøker er mindreårig, har liten nytteverdi. Modningen av håndskjelettet kan noen steder være langsommere, og andre steder raskere enn i den vestlige verden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

"Alderstesting av asylsøkere blir utført fordi mange ikke oppgir riktig alder."

Aldersvurderinger gjennomføres i mange vestlige land når det er tvil om alderen til en asylsøker.

I Norge har slike aldersundersøkelser vært gjort av Utlendingsdirektoratet (UDI) siden 2003, basert på skjelettalder og tannforhold.

En ekspertgruppe har vurdert UDIs metoder, og i rapporten som nylig er offentliggjort, konkluderes det med at metoden i liten grad kan benyttes til å vurdere om en person er over 18 år.

Gammelt referansemateriale

Tidligere har man antatt at skjelettet i hånd- og håndrot er ferdig utvokst når man er rundt 18-19 år.

Nå tyder mye på at skjelettmodningen i dag er akselerert med 3-4 måneder - sammenlignet med referanseatlaset Greulich & Pyle - som ble etablert for 70 år siden.

Dette kan medføre at alderen til personer fra enkelte etniske grupper, både kan over- og underestimeres.

Jenter kan ha en skjelettmodning som er opp til 10,6 måneder raskere, og for gutter opp til 7,7 måneder raskere enn skjelettmodning fra den hvite, vestlige befolkningen som referansematerialet måles mot.

Ubrukelig tannmetoder

Når det gjelder metodene for vurdering av alder basert på visdomstenner, viser rapporten fra Kunnskapssenteret at også disse kan være vanskelige.

I enkelte studier benytter man kun én visdomstann, mens det i andre benyttes to eller fire tenner.

Det er tilsynelatende ikke store forskjeller mellom utviklingen når det gjelder kjønn, men de fleste studier viser at guttenes visdomstenner utvikles raskere enn jentenes.

Visdomstenner fortsetter å utvikle seg etter at man er fylt 18 år, noe som igjen gjør at metoden som brukes er bedre egnet til å vurdere om en person er over 18 år i stedet for under.

På oppdrag fra SHdir

De aller fleste enslige, mindreårige asylsøkere under 18 år får bli i Norge. UDI innførte alderstesting fordi erfaringene viste at mange ikke oppga riktig alder ved ankomst til Norge.

Kunnskapssenteret har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

Utredningsgruppen har bestått av to professorer i odontologi og tre overleger i radiologi. Prosjektleder i Kunnskapssenteret er Bjørn Anton Graff.

Les mer:

Om aldersvurdering av asylsøkere hos Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Powered by Labrador CMS