– Dørstokkmila kan virke uoverkommelig dersom man har vært inaktiv i mange år, og da er det viktig å finne ut om man liker å trene innendørs, utendørs, alene eller sammen med andre. Og start rolig! oppfordrer forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Fysisk aktivitet beskytter mot demens – særlig for de som sliter psykisk

Aktivitet som gjør deg andpusten og svett, beskytter deg best mot demens.

– Studien viser at fysisk aktivitet, særlig med høy intensitet, beskytter mot demensrelatert død, forteller doktorgradsstipendiat Ekaterina Zotcheva.

Med demensrelatert død sikter Zotcheva til dødsfall der demens er oppgitt som en av årsakene i Dødsårsaksregisteret.

I studien har hun fulgt 37 000 nordmenn i opptil 20 år. Nesten 1000 av dem døde av eller med demens.

– Fysisk aktivitet beskytter både de som har mange symptomer på angst og depresjon, og de som ikke har det. Faktisk tyder resultatene på at fysisk aktivitet kan være spesielt nyttig for personer med høy grad av psykisk stress, fortsetter Zotcheva.

Hun tar doktorgraden ved Cardiac Exercise Research Group (CERG) og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Halverer risikoen

Den nye studien er en del av prosjektet Gene-Environment Interaction in Dementia (GENIDEM). Den inkluderer middelaldrende og eldre kvinner og menn fra sju av de største befolkningsundersøkelsene som ble gjennomført i Norge mellom 1994 og 2002.

– Risikoen for å dø av eller med demens var redusert med 39 prosent for de som oppgav at de var regelmessig fysisk aktiv med høy intensitet. De som rapporterte at de var fysisk aktiv uten å bli svett og andpusten, hadde 27 prosent lavere risiko enn inaktive, sier Zotcheva.

Resultatene stemmer godt med tidligere studier, men dette er den første studien som viser at også personer som sliter psykisk, har redusert risiko for demens dersom de er fysisk aktive på fritida.

– Mentale problemer gir økt risiko for demens. I vår studie hadde deltakere som rapporterte mange symptomer på angst og depresjon 45 prosent høyere risiko enn de som ikke slet psykisk. Men fysisk aktivitet med høy intensitet mer enn halverte risikoen blant de som hadde høy grad av psykisk stress, forklarer Zotcheva.

Medisin for hjernen

Antall demente vil sannsynligvis flerdobles når eldrebølgen slår inn over oss for fullt de nærmeste tiårene. Derfor mener Zotcheva at resultatene hennes kan ha stor betydning for folkehelsa.

– Å være fysisk aktiv er god medisin for hjernen. Og funnene våre understreker hvorfor leger og annet helsepersonell bør oppfordre middelaldrende og eldre, spesielt de som har psykiske problemer, til å være fysisk aktive. Fysisk aktivitet er et billig tiltak for å redusere antallet som får demens, sier hun.

– Hvorfor er fysisk aktivitet så bra for hjernen?

– Vi vet at hjernen blir mindre når vi blir eldre, men mye tyder på at fysisk aktivitet kan hindre en slik reduksjon i hjernevolum. Fysisk aktivitet er bra for hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Det finnes studier som viser at fysisk aktivitet kan påvirke deler av hjernen som er viktige for hukommelsen.

Start rolig!

Alzheimers er den sykdommen flest nordmenn over 50 år frykter mest, mer enn både kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt. Zotcheva anbefaler fysisk aktivitet for å minke risikoen.

– Det viktigste er å finne noe du liker. Dørstokkmila kan virke uoverkommelig dersom du har vært inaktiv i mange år, og da er det viktig å finne ut om du liker å trene innendørs, utendørs, alene eller sammen med andre. Og start rolig! Ja, intensiteten på aktiviteten spiller en rolle, men både vår og andre studier viser at også lavere intensitet er fordelaktig. Så start heller rolig og øk intensiteten gradvis etter hvert, anbefaler hun.

Ettersom den nye studien bygger på dataregistre med opplysninger om folks helse, kan ikke forskerne si at dette er det endelige beviset på at fysisk aktivitet beskytter mot demens. Men det er gode grunner til å tro det.

– Vi kan ikke helt utelukke at de som dør av demens er forskjellige fra resten på andre områder enn aktivitetsvaner. Men i studien har vi tatt høyde for mange slike faktorer, for eksempel alder, kjønn, BMI, diabetes, blodtrykk og utdanning. Resultatene er også i tråd med andre studier på området. Så svært mye tyder på at fysisk aktivitet og trening bidrar til å redusere risikoen for demens, avslutter Zotcheva.

Referanse:

Zotcheva, E.: Leisure-time physical activity is associated with reduced risk of dementia-related mortality in adults with and without psychological distress: The Cohort of NorwayFrontiers in Aging Neuroscience.

Powered by Labrador CMS