Helhet på tvers forebygger rus

Samarbeid, tverrfaglighet, helhetstenking, kompetanse og lokal forankring er suksesskriteriene i rusforebyggende arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rusmisbrukere blir ofte ikke sett på som alminnelige mennesker. Foto: Shutterstock

PREMIS

PREMIS har vært et programområde i Folkehelseplanen for Nord-Trøndelag 2005-2008 for rusforebyggende samhandling i Nord-Trøndelag.

Samarbeid
Arbeidet har vært et partnerskap mellom ulike aktører med oppgaver innenfor folkehelsearbeid og forebygging som har samarbeider om å utvikle det rusforebyggende arbeidet i Nord-Trøndelag.

Partnere
Partnere i prosjektet har vært: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget, Kommunenes sentralforbund, Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd og Helse Nord-Trøndelag.

Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget ved Siri Haugland har vært programkoordinator. Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved Oddveig Heggdal har ledet programstyret.

Tverretatlig helhetstenking er nødvendig for å forebygge rus, viser evalueringen av et rusforebyggende arbeid – PREMIS - gjennomført i Nord-Trøndelag i perioden 2005 til 2008.

Lokal politisk forankring, involvering av skolene og bredt faglig sammensatte arbeidsgrupper er viktig for å lykkes med å forebygge rus i lokalsamfunn.

Stram tidsplan i skolen

De største utfordringene har vært å få innpass i skolene, involvere ungdommene og få til tverretatlig forståelse i kommunene.

- Skolene har en stram tidsplan og ønsker minst mulig “forstyrrelser” i hverdagen, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) som har fulgt prosjektet og evaluert arbeidet.

- Forankring hos ledelsen i kommune og samarbeid med rektorene er viktig.

Krevende å være ungdomsrepresentant

Forankring av det rusforebyggende arbeidet i skolen er viktig. (Foto: Morten Stene)

- Stor utskifting av ungdomsrepresentanter i fleråreige prosjekt gjør det vanskelig å få til kontinuitet, sier Haugum.

- Men også møte med en fagekspertisen, ansvaret med å representere en stor gruppe og rustemaet i seg selv er krevende for ungdommene. Andre samhandlingsarenaer kan være løsningen her.

- Ellers er det å samarbeide flere etater, både i og utenfor kommunen, krevende. Spesielt dette med å få til varige ordninger.

- Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid må drives hele tiden. Det kan se ut som prosessdrivere er nødvendig, sier Haugum.

Referanse:

Haugum, M. (2009) PREMIS. Evaluering. Notat: 2009:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lenke:

PREMIS

Powered by Labrador CMS