Tidlig ungdomsfyll øker risikoen for problematferd

Det er ikke tidlig alkoholdebut, men tidlig beruselsesdebut som øker risiko for problematferd blant ungdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jo yngre ungdommene var den første gangen de var fulle, desto større grad av problemer hadde de. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Mange vitenskapelige studier har konkludert med at jo yngre man er når man drikker alkohol for første gang, jo høyere er risikoen for problematferd.

En ny studie viser imidlertid at det ikke er avgjørende om man har debutert tidlig med å drikke, men om man har debutert tidlig med å drikke seg full.

– Vi undersøkte i hvilken grad alder ved første alkoholinntak og alder ved første gang med overstadig beruselse var forbundet med fem typer av problematferd, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning

Hun deltok i den internasjonale forskergruppen.

De fem typene problematferd var røyking, cannabisbruk, å være utsatt for skader, slagsmål og dårlige skoleprestasjoner.

Nesten 45 000 15-åringer fra 38 land og regioner i Nord-Amerika og Europa deltok i studien og svarte på spørreskjema.

– Vi fant en sterk sammenheng mellom det å drikke seg full i ung alder og alle de fem typene problematferd. Jo yngre ungdommene var den første gangen de var fulle, desto større grad av problemer hadde de, sier Rossow.

– En tilsvarende sammenheng så vi ikke med hensyn til alder for første gangs alkoholinntak blant dem som ikke hadde vært fulle. Tidlig alkoholdebut så ikke ut til å spille noen rolle for disse ungdommene.

Flere mulige forklaringer

Rossow mener det kan være flere mulige forklaringer på sammenhengen mellom beruselse i tidlig alder og problematferd.

Stort alkoholinntak i ungdomstida kan hemme den fysiske og psykiske modningen, og forstyrre utviklingen av evnen til å løse problemer og å danne gode sosiale relasjoner.

– Men, et stort alkoholinntak i ung alder kan også være et symptom på andre personlige eller familiære problemer, som kan forårsake problematferd, påpeker Rossow.

Forebyggende arbeid

Åtte av ti 15-åringer i studien hadde smakt alkohol minst en gang, og nesten to av tre hadde drukket seg fulle minst en gang. Funnene er viktige med tanke på forebyggende arbeid, mener Rossow.

– Å utsette alkoholdebut vil ikke alene kunne forhindre problematferd. Tiltak som hindrer at alkoholbruk utvikler seg til beruselsesdrikking blant ungdom vil sannsynligvis være mer effektivt, sier hun.

Referanse:

Kuntsche, Rossow m.fl.: Not Early Drinking but Early Drunkenness Is a Risk Factor for Problem Behaviors Among Adolescents from 38 European and North American Countries, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Volume 37, Issue 2, pages 308–314, February 2013, doi: 10.1111/j.1530-0277.2012.01895.x.

Powered by Labrador CMS