Hver femte gutt hadde promillekjørt

Én av fem elever ved videregående skoler i Steinkjer har vært passasjer i biler der føreren har drukket alkohol. Mer enn hver femte gutt oppgir å ha kjørt bil eller moped selv i alkoholpåvirket tilstand.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Håkon Sivertsen ved Trøndelag Forskning og Utvikling fant store kjønnsforskjeller da han undersøkte holdningene til elevene.

– Jentenes holdninger til trafikk henger bedre sammen med trafikkreglene enn guttenes, noe som bekrefter tidligere studier av ungdom og trafikk, konkluderer Sivertsen.

Kjønnsforskjeller

Håkon Sivertsen har undersøkt holdninger til trafikk og rus blant elevene ved Steinkjers videregående skoler.

757 elever har svart på spørreskjemaet, det vil si nærmere 60 prosent av elevmassen.

– 22 prosent av guttene har kjørt bil eller moped i alkoholpåvirket tilstand, mot 13 prosent av jentene, sier Sivertsen.

Håkon Sivertsen i Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Redde passasjerer

63 prosent av ungdommene oppgir at de har sittet på bil i mer enn 120 kilometer i timen på nordtrønderske veger. Hver tredje ungdom har vært passasjer i biler som har drevet med kappkjøring.

– Mange oppgir også at de har vært redde på grunn av farlig bilkjøring, eller at andre i bilen har oppildnet sjåføren til å kjøre fortere.

– Det er flest jenter som sier at de har vært redde, og det er også tydelig at flere av jentene sier fra om ulovlige og farlige ting, sier Sivertsen.

Det hjelper å si fra

Det hjelper stort sett å si i fra til sjåføren av bilen når en er redd.

Bare én av ti har opplevd at sjåføren ikke tar hensyn til dem, og over halvparten av elevene mener det er generelt akseptert å si i fra.

13 prosent av elevene har også stoppet sjåføren fysisk fra å kjøre bil i ruspåvirket tilstand, og her er guttene i flertall.

Råning og senkede biler

– Vi har også spurt om elevene selv definerer seg som ”rånere”, og en av fem elever svarer at de er en del av dette miljøet enten som sjåfør eller passasjer, sier Håkon Sivertsen.

Av de som kaller seg rånere synes halvparten at det er OK å kappe fjærene på bilen for å senke den, selv om det påvirker kjøreegenskapene negativt og er ulovlig. Av ikke-rånerne synes bare 3,5 prosent at dette er greit.

142 av elevene som svarte på undersøkelsen har førerkort for bil. Av disse er hver fjerde elev usikker på om den bilen som brukes er i sikker stand.

Referanse:

Sivertsen, Håkon: Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Arbeidsnotat 2010:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Powered by Labrador CMS