Gjør beinskjøre tøffere

Et behandlingsopplegg med trening og veiledning minsker frykten beinskjøre kvinner har for å falle.

Ifølge forskningen er trening svært viktig for å forebygge de negative konsekvensene av beinskjørhet, som for eksempel dårligere balanse. (Foto: Microstock)

Beinskjørhet og brudd

Årlig brekker cirka 9000 voksne nordmenn hoften og 15 000 håndleddet. Et stort antall får også sammenfallsbrudd i ryggvirvlene.

Kvinner og menn i Oslo er på verdenstoppen i brudd. Beinskjørhet (osteoporose) er en medvirkende faktor ved de fleste brudd hos eldre.

Basert på beinmassemålinger er det på landsbasis beregnet at anslagsvis 240 000 nordmenn har osteoporose.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Beinskjørhet er en lidelse som gjør folk redde for å falle og skade seg. Det kan igjen føre til at de bruker kroppen mindre og dermed får dårligere balanse.

– Tro på egen mestring knyttet til aktiviteter er derfor svært viktig for å redusere risikoen for fall, sier fysioterapeut og tidligere masterstudent Cecilie Fromholt Olsen.

Hun avsluttet nylig masterstudiet sitt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og resultatene av prosjektet hennes om beinskjøre kvinner og frykten for å falle, har blitt publisert i tidsskriftet Osteoporosis International.

Cecilie Fromholt Olsen fikk toppkarakter for sin masteroppgave om beinskjøre og frykten for å falle. Foto: Sonja Balci / HiOA

Dette er første gang noen har undersøkt om treningstiltak kan redusere frykten for å falle hos kvinner med beinskjørhet og sammenfallsbrudd i ryggvirvlene.

Ga positiv effekt

Fromholt Olsen har undersøkt om et behandlingsopplegg med tre måneders treningsprogram, gruppetrening og veiledning av fysioterapeut ga mindre frykt for å falle.

I undersøkelsen deltok 89 kvinner med beinskjørhet i alderen 60 til 83 år.

Halvparten mottok behandlingsopplegget, mens den andre halvparten i kontrollgruppen ble oppfordret til å fortsette med sitt vanlige fysiske aktivitetsnivå.

Alle deltakerne i studien hadde påvist beinskjørhet og minst ett brudd i ryggraden, og var hjemmeboende etter endt sykehusopphold.

Funnene tyder på at behandlingsopplegget ga en positiv og langvarig effekt på frykt for å falle, i den forstand at de fikk bedre mobilitet og opplevde mindre frykt knyttet til dagliglivets aktiviteter.

HiOA-forsker Astrid Bergland ved Institutt for fysioterapi. Foto: Sonja Balci / HiOA

Hos kvinnene som ikke fikk tilbud om opplæring og trening, ble det imidlertid registrert en økt frykt for å falle i løpet av oppfølgingsperioden.

Mosjon forebygger

Professor Astrid Bergland ved HiOA var veileder for Fromholt Olsen. Bergland er leder for forskergruppen Aldring, helse og velferd, hvor Fromholt Olsen var tilknyttet.

– Eldre beinskjøre mennesker bør motiveres til å være fysisk aktive og få tilbud om tilpasset trening, spesielt etter at de blir skrevet ut fra sykehus. De fleste kommer dessverre fort inn i en negativ spiral som det er vanskelig å komme seg ut av, mener Bergland.

– Gangfunksjon og balanse kan forbedres ved trening, og kompetansen finnes, fremhever hun.

Tidligere forskning viser at fysisk aktivitet virker oppbyggende på beinmassen, mens passivitet gjør at skjelettet blir sprøere. 

Referanse:

Cecilie. F. Olsen og Astrid Bergland: The effect of exercise and education on fear of falling in elderly women with osteoporosis and a history of vertebral fracture: results of a randomized controlled trial. Osteoporosis International, 2014 DOI: 10.1007/s00198-014-2724-3

Powered by Labrador CMS