Kandidater med sunn ansiktsfarge ble oftere foretrukket fremfor kandidater som så intelligente, men bleke og usunne ut, viser studien. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det lønner seg å se sunn ut for ledere

Sunnhet ser ut til å slå ut intelligens når ledere skal ansettes. Psykolog advarer mot å bruke magefølelse ved ansettelser.

Slik ble studien gjort

Studien ble utført i samarbeid mellom nederlandske og britiske forskere. De ba 148 kvinner og menn om å forestille seg at de skulle velge en ny administrerende direktør for et selskap. 

De ble gjentatte ganger bedt om å velge mellom to bilder av ulike menns ansikter.

Hovedoppgaven til konsernsjefen varierte i de ulike delene av forsøket. Enten å drive aggressiv konkurranse, reforhandle en viktig samarbeidsavtale med et annet selskap, lede selskapets overgang til et nytt marked eller overvåke stabil, vedvarende utnyttelse av ikke-fornybar energi.

For hvert valg fikk de ulike bilder av samme mann, hvis ansikt hadde blitt digitalt forvandlet. Ansiktet hans hadde blitt endret for at han skulle se mer eller mindre intelligent ut, mens hudfargen var blitt endret til å se mer eller mindre sunn ut.

Forskerne fant en sterkere generell foretrekking av helse enn intelligens. 

Hvis du ønsker å bli valgt til en lederposisjon, kan det være lønnsomt å investere i å se sunn ut.

Lederkandidater med et sunt utseende ser nemlig ut til å bli favorisert ved ansettelser fremfor de som ser intelligente ut, ifølge en ny studie. Ledere som utstråler sunnhet danker ut de som ser smarte ut, med noen få unntak.

Studien er gjort av nederlandske og britiske forskere, og er publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience. ­­

Forklarer treningshysteri

Studien ble gjort ved at deltakerne skulle si hvilke ledere de ville ansette, basert på bilder de ble vist. De fikk se flere digitalt manipulerte portretter av samme person, slik at personene så sunnere eller mer intelligente ut på noen av bildene.

Deltakerne valgte ansikter som så sunne ut fremfor mindre sunne ansikter i 69 prosent av forsøkene. En tidligere studie viser at ansiktet kan fortelle mye om helsen. 

- Studien viser at det alltid lønner seg for ambisiøse ledere å se sunne ut, noe som forklarer hvorfor politikere og ledere ofte legger stor innsats, tid og penger i sitt utseende, kommenterer Brian Spisak. Han er assisterende professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved VU Universitetet i Amsterdam.

Et sunt utseende hos lederkandidater ser særlig ut til å være viktigere enn å se smart ut, når lederen skal ansettes for å lede generelle utfordringer i bedriften.

Generelt problem i arbeidslivet

Ifølge professor Thomas Hoff ved Universitetet i Oslo er utseendefokuset et generelt problem i arbeidslivet. Han er ekspert på arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt.

- Det er for så vidt en bra ting at kandidaten er presentabel, men det sier selvfølgelig ingenting om hvilke prestasjoner man kan forvente av en leder, sier Hoff. 

Tidligere i år la FAFO frem en studie som viser at magefølelsen til de som ansetter, ofte avgjør hvem som får jobb. 

- Godt utseende forutsier ikke gode lederprestasjoner, sier professor Thomas Hoff ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

- I arbeidslivet er det et generelt problem at
magefølelsen legges til grunn for ansettelser. Denne magefølelsen er gjerne basert på førsteinntrykk, der utseende naturlig nok er sentralt, sier Hoff til forskning.no. 

Dette bekreftes av førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. 

- Det er alltid risikabelt å rekrutterere ledere. Folk safer alltid ved å velge den peneste, sier han. 

Grunnen er at sunnhet likestilles med skjønnhet, som igjen inngår i en typisk implisitt ledelsesmodell, sier han. 

Høy intelligens bedre mål

Professor i psykologi Thomas Hoff mener det er viktig å legge objektive kriterier til grunn for å unngå feilansettelser.

- Hva disse kriteriene er, avhenger av hva slags type lederstilling det er snakk om. Generelt kan man si at høy intelligens og en lederstil der lederen er en rollemodell, stimulerer de ansatte intellektuelt, er visjonær, og er en mentor for den enkelte ansatte, vil forutsi at en leder vil prestere godt.

Godt utseende gjør det ikke, dessverre, fastslår Hoff.

Flere amerikanske selskaper forsøker nå aktivt å unngå problematikken med mulige feilansettelser basert på et bra utseende, ved kun å gjennomføre intervju over telefon eller nett, forteller Hoff. 

En annen studie tyder på at den som dropper kleskoden, fremstår som flinkere.

Intelligens viktigst for visse oppgaver

Digital manipulerte portrettbilder av en mann ble vist i ulike varianter, slik at han fremsto som mer eller mindre sunn og intelligent. (Foto: (Illustrasjonsbilder: Brian R. Spisak))

Forsøket ble gjort i flere omganger, hvor deltakerne fikk en stillingsbeskrivelse som spesifiserte konsernsjefens hovedutfordring før hver runde.

Hovedoppgaven til konsernsjefen var henholdsvis å drive aggressiv konkurranse, reforhandle en viktig samarbeidsavtale med et annet selskap, lede selskapets overgang til et nytt marked eller overvåke vedvarende utnyttelse av ikke-fornybar energi.

I studien foretrakk deltakerne bare de mer intelligent utseende kandidatene fremfor mindre intelligent utseende ved reforhandling av en samarbeidsavtale og utforsking av nye markeder.

Det tyder på at intelligens teller mest bare hvis lederstillingen krevde mest diplomati og oppfinnsomhet, som i forhandlinger mellom grupper eller satsing på nye markeder.

Risikovillige mer maskuline trekk

Forskerne fokuserte på ansiktstrekk, fordi de visstnok skal gi informasjon om enkeltpersoner.

Aggressive og risikovillige personlighetstyper har en tendens til å ha høyere testosteronnivå og et mer maskulint ansikt. En tidligere studie har vist at man allerede i barneansikt kan se hvem som har fått mest testosteron. 

Kvinner og menn som er typiske omsorgs- og samarbeidspersonligheter har derimot visstnok statistisk høyere sannsynlighet for å ha et mer feminint ansikt, på grunn av høyere østrogennivå.

Kilde:

Brian R. Spisak m. fl.: A face for all seasons: Searching for context-specific leadership traits and discovering a general preference for perceived health. Frontiers in Human Neuroscience

Powered by Labrador CMS