Giftig aluminium og kobber har skapt problemer for oppdrettsnæringen i Chile. Her fra et anlegg i nærheten av Puerto Montt, sør i landet. (Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix)

Knust marmor redder oppdrettslaksen

Giftig aluminium og kobber har ført til mange døde settefisk. Løsningen for industrien kan være hugget i marmorstein.

Mange av settefiskanleggene i Chile har slitt med høy dødelighet på fisken. Årsaken var en kombinasjon av giftig aluminium og kobber.

Forhøyet kobberkonsentrasjon er også en utfordring for en del norske settefiskanlegg.

– Kobber skader fiskegjellene og hindrer blant annet fiskens utskilling av ammoniakk, sier Åse Åtland, forskningsleder ved seksjon for akvakultur i Niva.

Nå har forskere ved Norsk Institutt for vannforskning (Niva), i samarbeid med Universitetet i Valparaiso i Chile, funnet løsningen på problemet.

Giftstøt

Giften som ble observert i Chile kom i pulser, det vil si støtvise doser med gift. I Chile erfarte næringen at støtene ofte kom samtidig med vulkansk aktivitet. I Norge er kobber naturlig forekommende i berggrunnen, og kan komme støtvis etter perioder med mye nedbør.

– For best mulig å etterligne situasjonen i settefiskanleggene i Chile i 2008, ga vi fisken tre kortvarige pulser på 2–3 dager med forhøyet konsentrasjon av kobber og aluminium, forklarer Åtland.

Laksen ble utsatt for dette på tidlige livsstadier, fra rogn til startfôringsstadiet. Det viste seg at selv kortvarige eksponeringer ga flere døde fisk. 

Høy fiskedødelighet forårsaket av en kombinasjon av giftig aluminium og kobber er et problem spesielt i områder i Chile med aktive vulkaner. (Foto: Bjørn Olav Rosseland, NIVA)

Gode resultater

For å løse dette problemet, tester forskerne to alternative metoder for vannbehandling: Filtrering av vannet gjennom knust marmor og dosering av flytende natriumsilikat.

Natriumsilikat er kommersielt tilgjengelig i flytende form og brukes mye i oppdrettsnæringen i Norge. At silikat virker mot giftig aluminium har vært kjent en stund, men nå er det mulig for næringen å bruke i praksis.

– Begge metodene ga gode resultater, og reduserte dødeligheten til samme lave nivå som fiskene i kontrollgruppen uten metalltilsetning, sier Åtland.

Hun påpeker at behandlingen med knust marmor ga enda lavere dødelighet enn hos kontrollgruppen.

Trygghet for næringen

Studiens resultater viser at fiskeoppdrettere som allerede doserer silikat, har en viss trygghet for at det – i tillegg til å avgifte aluminium – også virker mot giftig kobber, og kombinasjonen av disse metallene.

– For dem som sliter med dette på rognstadiet, ser vi at bruk av knust marmorfilter virker aller best. Denne metoden kan være det beste valget siden det er snakk om noe mindre vannmengder på dette stadiet i produksjonen, avslutter Åtland.

Referanse:

Pessot m.fl:  Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.), Aquacultural Engineering Volume 60, May 2014, Pages 77–83, doi:10.1016/j.aquaeng.2014.04.001.

Powered by Labrador CMS