Flere kjøper ny bolig som er mer tilpasset alderdommen de er på vei inn i, tror forsker.  (Illustrasjonsfoto: thodonal88/Shutterstock/NTB scanpix.)
Flere kjøper ny bolig som er mer tilpasset alderdommen de er på vei inn i, tror forsker. (Illustrasjonsfoto: thodonal88/Shutterstock/NTB scanpix.)

Andelen over 50 år som kjøper bolig er doblet

Andelen av boligkjøpere i gruppen av middelaldrende og eldre er doblet på tre år, viser ny rapport. Dermed reduseres den økonomiske sårbarheten hos boligkjøpere som gruppe

I samarbeid med Khrono

 

Boligkjøperne blir eldre

NOVA, velferdsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), gjennomførte høsten 2015 en spørreundersøkelse om norske husholdningers gjeld og formue. Drøyt 2000 personer i aldersgruppen 18-71 ble spurt gjennom TNS Gallups nettpanel.

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen fra høsten 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstituttet NOVA og Finans Norge.

Hovedfunn: 

Aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig.
Denne andelen var høsten 2015 doblet til 28 prosent.

Referanse: Gulbrandsen, Lars: Nordmenns gjeld og formue høsten 2015. NOVA-notat 3:2016

Funnet er fra en undersøkelse av nordmenns gjeld og formue utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i samarbeid med Finans Norge.

Studien viser at aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig. Denne andelen var høsten 2015 doblet til 28 prosent, skriver hioa.no.

— Jeg tror nok mange av de eldre og middelaldrende som skifter bolig gjør dette for å unngå trapper og vedlikehold, sier NOVA-forsker Lars Gulbrandsen (bildet over), i et intervju på høgskolens nettsider.

Forbereder alderdommen

— Vi ser at en økende andel av personer i aldersgruppen 50+ bruker noe av sin store formue til å kjøpe en ny bolig. Trolig ønsker de seg en bolig mer tilpasset den alderdommen de er på vei inn i, med mindre vedlikeholdsbehov og økt tilgjengelighet, forklarer forsker Gulbrandsen.

Gulbrandsen trekker fram at denne endringen skjer i aldersgrupper som er store i antall gjør at endringen får store følger for sammensetningen av boligmarkedets kjøpegrupper.

Mindre sårbare boligkjøpere

Både forskerne og Finans Norge ser det som spennende at gjennom denne endringen blir gruppen av boliggkjøpere totalt sett mindre sårbar med tanke på både rente- eller konjukturendringer i form av  arbeidsledighet.

— Denne aldersgruppen har hatt en inntektsvekst som er høyere enn gjennomsnittet, og har fått med seg mange år med boligprisoppgang. I så måte har de både bedret sin betjeningsevne og opparbeidet seg en betydelig egenkapital i boligen, sier Rolf Mæhle, Fagsjef i Finans Norge, til hioa.no.

Gulbrandsen trekker også fram, at mange nærmer seg en pensjonisttilværelse og dermed utgjør ikke lang arbeidsledighet det samme problemet som for de yngre boligkjøperne.

Powered by Labrador CMS