Mer narkotika i nedgangstider

Økonomiske nedgangstider kan øke bruken av illegale stoffer i den vestlige verden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Samlet sett vil bruken av narkotika trolig øke med finanskrisen, sier Anne Line Bretteville-Jensen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Det er vanskelig å forutsi finanskrisens betydning for narkotikabruk, men isolert sett er økning av bruk sannsynlig, ifølge en ny studie av SIRUS-forsker Anne Line Bretteville-Jensen.

– I et narkotikapolitisk perspektiv er det viktig å forstå hvilke konsekvenser endringer i globale økonomiske forhold har for narkotikabruk og narkotikabrukere, sier Bretteville-Jensen.

Et svært aktuelt spørsmål i så måte er om den økonomiske nedgangstiden vil ha betydning både for antall narkotikabrukere og for omfanget og hyppigheten i bruken blant etablerte brukere.

Ifølge Bretteville-Jensen benytter forskning på bruk av tunge stoffer som amfetamin, kokain og heroin som regel data på individnivå. Variasjoner i folks narkotikabruk analyseres ofte i forhold til personlige, sosioøkonomiske og miljømessige faktorer.

Det har i internasjonal forskning vært mindre fokus på hvordan disse individuelle faktorene påvirkes av større makroøkonomiske forhold, som for eksempel en finanskrise.

Priser og inntekter

Heroinpulver. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

– Økonomiske nedgangstider kan påvirke bruken av tunge narkotiske stoffer på mange måter.

– I denne studien er hovedfokuset på hvordan nedgangstidene påvirker narkotikapriser og brukernes inntekter og videre hvilke betydninger disse endringene har for forbruket av illegale stoffer, sier Bretteville-Jensen.

Resultatene viser at det er sannsynlig med et fall både i narkotikapriser og brukernes inntekter. Tidligere empiriske studier bekrefter at selv brukere av tung narkotika påvikes av priser – også for narkotika er det slik at når prisene går ned, går forbruk opp.

Samtidig vil en nedgang i brukernes inntekter gi redusert bruk. Nedgangstider kan i tillegg også ha ytterligere effekter som kan bidra til mer narkotikabruk, som flere marginaliserte personer og flere med et følt behov for selvmedisinering.

– Selv om virkningen av reduserte priser og inntekter peker i hver sin retning, vil bruken av narkotika i den vestlige verden trolig øke med finanskrisen.

– Hvor stor denne økningen blir, vil naturligvis avhenge av omfang og varighet av den økonomiske tilbakegangen og av utviklingen i de andre faktorene som påvirker narkotikabruken, avslutter Bretteville-Jensen.

Referanse:

Anne Line Bretteville-Jensen, Illegal drug use and the economic recession – what can we learn from the existing research?, International Journal of Drug Issues, 7. mai, 2011 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS