Pustemaskiner er blant det som lager for høy lyd for kuvøsebarna.

Det bråker for mye i kuvøsen

For tidlig fødte blir utsatt for langt mer støy enn anbefalt, men hva hører de egentlig der inne i kuvøsen?

Lyden som når små ører inni boksen på sykehuset er ofte langt høyere enn anbefalt. Det gir bekymring for barnas utvikling og hørselsskader. Det har flere studier fra ulike land vist tidligere.

Men hva hører de egentlig der inne i kuvøsen?

Østerrikske forskere ville finne ut hva slags lyder som trenger gjennom til nyfødte i kuvøsen.

Støyende pustemaskin

Musikkvitere og medisinere gikk sammen om å finne ut mer om lydbildet.

De rigget til høyttalere og mikrofoner utenfor og inni en kuvøse og tok opp ulike lyder.

En mann som sang. En kvinne som hvisket mykt en barnesang. Hvit støy. Lyden av en pustemaskin. Lydbølger med forskjellige frekvenser.

Inni kuvøsen lå ei dokke, og en av mikrofonene var plassert rett ved øret.

Premature babyer trenger gjerne hjelp til å puste, men slike maskiner bråker en del, viser studien.

Lydene fra pustemaskinen er altfor høye.

Lave stemmer, som etterlignet foreldre, sykepleiere eller andre som gir omsorg, nådde derimot knapt fram til øret gjennom luftstrømmen.


Slik så det ut i laboratoriet der forskerne testet lyd i kuvøsen.

Kuvøsen forsterker noen lyder

Kuvøsen demper lyder med middels og høy frekvens når pustemaskinen er skrudd av. Men når lukene er åpne, blir lyden ved høye frekvenser sterkere.

Andre lyder utenfra blir forsterket selv i lukket kuvøse. Det gjelder lyder med lav frekvens, typisk for ventilasjon, bygningsarbeid eller basstoner i musikk.

Selv om musikkterapi kan roe for tidlig fødte barn, bør terapeutene unngå å bruke instrumenter som bass, gitar, piano eller messinginstrumenter, anbefaler forskerne.

Teppet som dekker kuvøsen skal beskytte mot lys, men gir nesten ingen støydemping, viser studien.

Intensivsykepleier Solfrid Steinnes prøver å bråke minst mulig når hun jobber med premature barn i kuvøse ved Oslo universitetssykehus.

Et problem også i Norge

Støy i kuvøsen er et kjent problem også i Norge, forteller Solfrid Steinnes.

Hun er intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus og jobber med for tidlig fødte barn.

– Hovedproblemet er at kuvøsebarna ofte ligger i åpne rom. Det er veldig mye aktivitet og mennesker i rommet, sier hun.

– Vi merker på babyene at de blir stresset når det er mye støy. De sover ikke så godt. Det er uheldig for premature, som trenger søvn for å utvikle seg.

Hva gjør dere for å dempe støyen?

– Vi ansatte må gjøre hverandre oppmerksomme på å støye mindre. Snakke lavt og unngå telefoner i rommet. Vi må også være raske til å skru av alarmer, så vi ikke får unødvendig alarmlyd.

Dette er også blant anbefalingene som forskerne nevner i studien. I tillegg til å bruke sko som lager lite lyd og droppe å skru på radioen, og aller helst finne en måte å dempe lyden fra pustemaskinen på.

Overrasket over resultatene

Folk bør heller ikke bruke kuvøsen som bord og legge fra seg ting oppå den. Men det har ikke Steinnes inntrykk av at norsk helsepersonell pleier å gjøre.

Steinnes er også høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun synes studien fra Østerrike er interessant og relevant for Norge.

– Det er litt overraskende hvor liten støydempende effekt kuvøsedekket hadde, og det er fint å få presise målinger av støy fra pustemaskinen CPAP. Mange premature trenger behandling med CPAP i flere uker. Foreldre som holder barnet hud mot hud, sier ofte at støy fra CPAP er veldig forstyrrende.

Referanse:

Matthias Bertsch mfl: The «sound of silence» in a neonatal intensive care unit – listening to speech and music inside an incubator. Frontiers in Psychology, 26. mai 2020. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.01055.

Powered by Labrador CMS