Evnen til å blokker tanker er faktisk essensielt for vår mentale helse. [Foto: Themalni / Shutterstock / NTB scanpix]

Fant ut hva som lar oss fortrenge tanker

Kunnskapen kan føre til en ny måte å behandle psykiske lidelser. 

I et nytt forsøk studerte forskere fra University of Cambridge hva som skjer i hjernen når vi forsøker å unngå å tenke på noe. Forskerne skriver at evnen til å ha «kontroll» over tankene er fundamentalt for vår psykiske helse.

De fleste har opplevd at ubehagelige tanker og minner dukker opp i hodet, for eksempel når du prøver å sove. Som regel kan du legge slike tanker fra seg. Men for noen blir disse tankene så invaderende at det blir et alvorlig problem. Det kan være kjennetegn på flere psykiske lidelser som posttraumatisk stress syndrom (PTSD) og depresjon.

– Når du ikke har kontroll på tankene forårsaker det noen av de mest utmattende symptomene på psykiske sykdommer: innvandrende minner, bilder, hallusinasjoner eller påtrengende bekymringer. Dette er nøkkelsymptomer på mentale lidelser som PTSD, schizofreni, depresjon og angst, sier en av forskerne, Michael Anderson i en pressemelding fra universitetet.

Det viste seg at lavere nivåer av nevrotransmitteren GABA i hjerneområdet for hukommelse, gjorde forsøkspersonene mindre i stand til å styre sine egne tanker. 

Hjerneområdet som er viktig for hukommelse kalles hippocampus. For at denne skal fungere optimalt, må nivåene av en rekke nevrotransmittere, inkludert GABA, være optimale. Man har tidligere sett at personer som er diagnostert med schizofreni har reduserte mengder av disse nevrotransmitterne i dette området.

Dersom de kan øke konsentrasjonen av GABA i hippocampus, kan de kanskje hjelpe folk å bli kvitt hallusinasjoner og uønskede, påtrengende tanker, mener forskerne. 

Ble bedt om å fortrenge ord

- Tidligere forskning har fokusert prefrontal cortex sin rolle i å hindre tanker, vi har vist at dette gir et ufullstendig bilde. Å hindre uønskede tanker handler like mye om cellene i hippocampus, sier Michael Anderson, en av forskerne. [Illustrasjonsbilde: Jorgen mcLeman / Shutterstock / NTB scanpix]

Forskerne fra universitetet i Cambridge gjorde et forsøk som kalles for «tenk/tenk ikke». I studien ble deltagerne først bedt om å huske to ord sammen i par, for eksempel mose og nord. Ordene hadde ingen åpenbar sammenheng, men deltagerne lærte at de hørte sammen.

Etterpå ble deltagerne vist ett og ett ord. Dersom de så et grønt tegn, skulle de tenke på det assosierte ordet, men dersom de så et rødt tegn skulle de fortrenge det.

Det ble bruk både fMRI-skanning og MRspektroskopi for å forstå hva som skjedde i hjernen til forsøkspersonene. Slik kunne man både se hvilke hjerneområder som var involvert og hvilke kjemiske substanser som regulerte aktiviteten når forsøkspersonene fortrengte ord.

Forskerne fant ut at evnen til å hindre minner var linket til en nevrotransmitter. En kjemisk forbindelse mellom nerveceller som kalles GABA i hjerneområdet for hukommelse. Denne virker hemmende på nerveceller i hjernen.

Ikke bare fant forskerne ut at økte mengder av denne kjemiske forbindelsen var knyttet til bedre evne til å fortrenge minner, de kunne også vise at dette skyldtes økt aktivitet i signalveier mellom prefrontal cortex og hippocampus som virker hemmende på hippocampus.

– Kan få store implikasjoner

Olga Therese Ousdal er lege og postdoktor ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Bergen fMRI gruppe. Hun har blant annet forsket på langtidseffekter av traumatisk stress, inkludert PTSD, hos overlevende etter terrorangrepet på Utøya.

Da brukte de fMRI-skanning og MR spektroskopi for å undersøke nivåer av nevrotransmitterene GABA og glutamat i området fremst i pannelappen.

Hun synes det nye studiet viser interessante resultater.

- Det som er spennende er at de kobler evnen til å kontrollere uønskede minner til et spesielt signalstoff i hjernen, GABA. Mens fokuset tidligere har vært på prefrontal cortex, indikerer funn fra denne studien at prefrontal cortex hemmer uønskede minner ved å påvirke GABA-holdige celler i hippocampus. Potensielt kan dette funnet ha betydning for flere sykdommer, sier hun til forskning.no.

– Forskerne relaterer ikke funnet kun til schizofreni, men til ulike psykiske lidelser som depresjonen, angst og PTSD.

Forskerne har tidligere visst at forbindelser mellom prefrontal cortex og hippocampus spiller en rolle i å hemme uønskede minner. Funn fra denne studien gjør at man nå forstår denne prosessen mer i detalj.

– Kan dette kan lede mot en ny behandling for psykiske lidelser?

– Ja, jeg tror at forskerne er på sporet av noe viktig. Dersom dette lar seg replikere, kan nok disse funnene få store implikasjoner fremover.

Referanse: 

Taylor W. Schmitz m.fl. Hippocampal GABA enables inhibitory control over unwanted thoughts. Nature. 3. November 2017. 

Powered by Labrador CMS