Da Jenner i sin tid lanserte ideen om å gi mennesker sykdom fra kyr, var mottagelsen så som så. På denne vitsetegning fra 1802 tyter små kyr ut av kroppen på de stakkars vaksinerte. (Tegnet av James Gillray)

Hvorfor vaksiner kanskje burde kalles ekusiner

Historien forteller hvordan Edward Jenner brukte virus fra kyr til å lage verdens første vaksine. Men det er mulig vi egentlig har et annet dyr å takke.

Ordet vaksine er oppkalt etter kua. Det latinske ordet for ku er nemlig vacca. Og den berømte historien forteller følgende:

På slutten av 1700-tallet oppdaget den britiske vitenskapsmannen Edward Jenner at folk som hadde hatt den ufarlige sykdommen kukopper, ikke kunne få kopper.

Sagaen sier at Jenner testet teorien ved å smitte gårdsgutten med kukopper først og ekte, skumle kopper senere. Det gikk bra, og resten er en svært vellykket historie.

Men nå har det dukket opp artefakter som peker i retning av at fortellingen kanskje ikke er helt sann.

For da forsker Livia Schrick og kollegaene hennes gensekvenserte innholdet i den eldste kjente flasken med koppevaksine, fant de ikke helt det de ventet.

Flaske fra 1902

Det som befant seg i vaksineflaska, var slett ikke noe kukoppevirus. Det lignet mer på hestekopper, en variant av viruset som altså angriper hester.

Vaksineflaska fra 1902 inneholdt noe som minner om hestekoppevirus. (Foto: Jose Esparza)

Kan det ha vært hestekoppviruset som var utgangspunktet for koppevaksinen? Det er kjent at Jenner også eksperimenterte med hesteversjonen av sykdommen, skriver forskerne.

I så fall burde vel vaksiner hete ekusiner – etter equus, det latinske navnet for hest?

Men historien er alt for full av om og men til at noen kan si noe sikkert.

For det var ikke akkurat Jenners berømte 1700-tallsbrygg forskerne analyserte. Det var en vaksineflaske produsert i Philadelphia i 1902.

På den annen side stammet virusvarianten i den amerikanske vaksinen trolig fra Europa. Og den har visse likhetstrekk med den moderne koppevaksinen, som i dag er blitt et laboratorievirus uten noen naturlig vert.

Her er ingenting sikkert, men kanskje var det nettopp hestevirus – og ikke kuvirus – som ble opphavet til dagens koppevaksine.

Referanse:

Livia Schrick, m.fl., An Early American Smallpox Vaccine Based on Horsepox, New England Journal of Medicine, oktober 2017. 

Powered by Labrador CMS