Folk som jobber med pleie og omsorg kommer borti mange ulike situasjoner. Noen av dem er det vanskelig å forberede seg på. (Illustrasjon: Mikhail Fominykh)

Dataspillet om eldre som faller ut av sengen

Den gamle damen faller ut av sengen. Hun treffer en sensormatte på gulvet og blir liggende. Alarmen går. Hjelpen må komme raskt.

Denne dramatiske hendelsen kunne vært virkelig. Men i dette tilfellet skjer den bare på skjerm. 

I mange omsorgsyrker er likevel fall hos eldre en høyst reell og ordinær hendelse.

Nå jobber forskere og erfarne helsefolk med et dataspill som kan hjelpe i opplæringen av helsepersonell.

 

(Foto: (illustrasjon: Mikhail Fominykh))

Kopi av virkeligheten

Leiligheten i spillet er kopi av en boenhet ved Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim. Her bor eldre med ulike grader av hjelpebehov.

– Utgangspunktet er en ekte velferdsleilighet, sier Ekaterina Prasolova-Førland, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Et bilde sier som kjent mer enn 1000 ord. Og ifølge forskeren kan dette tallet mangedobles når vi snakker om en virtuell virkelighet. 

– Det virtuelle sier mer enn 100 000 ord, sier Prasolova-Førland, som er spesialist på virtuell virkelighet for læring.

Dataspillet skal nettopp være dette: en kopi av virkeligheten der helse- og omsorgspersonell kan trene på en faktisk situasjon, men der undervisningen kan tilpasses studentenes eget tempo.

Både undervisere og elever får dermed spart tid.

Opplæringen på PC minsker dessuten belastningen på de eldre på ekte sentre, der undervisningen normalt ville funnet sted.

(Foto: (illustrasjon: Mikhail Fominykh))

En del i stor opplæringspakke

Ideen bak spillet kom fra Trondheim kommune.

Ansatte med erfaring har bidratt med innspill til hvilke situasjoner som bør være med. Og omsorgspersonell har testet spillet under utviklingen.

Spillet skal være intuitivt for de som er vant til slike spill, men det skal også være enkelt å lære.

– Dette er en idé vi prøver ut. Vi har sett for oss spillet som en liten del av en større opplæringspakke, sier Karine Lee Blomstrøm, som leder prosjektet Kunnskap og kunnskapsbygging i Trondheim kommune.

For det er slett ikke meningen at helsepersonell skal slutte å øve på ekte mennesker i ekte situasjoner.

– Dette er tenkt som et supplement, sier Vibeke Wågheim, prosjektleder for Bolig og teknologi i kommunen, og en høyst erfaren spiller.

Tanken er i første omgang at spillet gir en kort introduksjon til folk som skal begynne i omsorgsyrker. Slik kan de forberede seg på det som møter dem i virkeligheten.

Kanskje kan det erstatte deler av undervisningen, for eksempel å lese om temaene i en bok.

(Foto: (illustrasjon: Mikhail Fominykh))

Usikker fase tre

Fase tre vil være å lage en mer avansert simulator med flere scenarier, ifølge Prasolova-Førland.

Men dette vil kreve en større satsing. Om det blir noen fase tre er foreløpig usikkert. Trondheim kommune har ennå ikke bestemt seg for om de ønsker å gå videre. 

Det blir antakelig avgjort i løpet av høsten.

(Foto: (illustrasjon: Mikhail Fominykh))

Oppdatert 7. november kl. 10:00

Powered by Labrador CMS