Forskerne bak rapporten understreker likevel at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil utvikle seg til vinteren.
Forskerne bak rapporten understreker likevel at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil utvikle seg til vinteren.

Koronabølge til vinteren kan bli verre enn første runde, ifølge britisk beregning

En ny covid-19-bølge i vinter kan kreve 120 000 flere dødsofre i Storbritannia enn det man har sett hittil, ifølge en modell utarbeidet av britiske forskere.

Helsemyndighetene har bedt forskerne om å regne på et «rimelig» verste scenario, og de anslår mellom 24 500 og 251 000 virusrelaterte dødsfall på britiske sykehus. Toppen i dette scenarioet er ventet i januar og februar, melder BBC.

Beregningen tar ikke hensyn til tiltak som nedstenging, behandling eller en mulig vaksine.

– Dette er ikke en spådom, men et mulig utfall. Risikoen kan reduseres dersom vi handler umiddelbart, sier professor Stephen Holgate, som ledet arbeidet med rapporten.

Forskerne understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil utvikle seg til vinteren. Forskningen antyder at viruset kan klare seg lenger i lavere temperaturer og at det er større risiko for smittespredning når folk tilbringer mer tid innendørs.

Hittil har det vært registrert nesten 45 000 offisielle covid-19-dødsfall i Storbritannia, rundt 1100 av dem i juli.

Eksperter er bekymret for at det offentlige helsevesenet vil være under ekstremt stort press, ikke bare på grunn av en oppblussing av koronasmitte, men også grunnet sesonginfluensa og et etterslep av oppgaver som ikke er knyttet til pandemien. Innen utgangen av året kan opptil ti millioner pasienter stå i behandlingskø.

Powered by Labrador CMS