Støtteordningene kan være alt fra foreldrepenger, barnetrygd, studielån, bostøtte og sosialhjelp til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og dagpenger med mer.

Flere fattige familier mottar mange stønader

Mange fattige familier får fire eller flere ulike stønader fra det offentlige, viser en ny forskningsartikkel.

Av de 168 familiene som er undersøkt, hadde halvparten fire eller fem ulike stønader. Én av familiene mottok hele åtte ulike stønader. Det viser forskningsartikkelen basert på prosjektet Nye mønstre, som hjelper familier med vedvarende lav inntekt, skriver Klassekampen.

Støtteordningene kan være alt fra foreldrepenger, barnetrygd, studielån, bostøtte og sosialhjelp til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og dagpenger med mer.

Eirin Mølland, hovedforfatter for artikkelen og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Agder, sier at ordningene gjør at det ikke lønner seg å ta rasjonelle økonomiske valg.

– Det er ikke lurt å spare penger, som i utgangspunktet er vanskelig i en slik situasjon, selv om det er rasjonelt og det vi ønsker å lære barna våre, sier hun.

I artikkelen beskrives blant annet en familie med innvandrerbakgrunn der de voksne jobbet deltid i lavlønnsyrker og hadde seks barn. De klarte å spare noe av barnetrygden for å bruke på datautstyr til barna.

Da kommunen oppdaget at de hadde en sparekonto, var familien ikke lenger kvalifisert for sosialhjelp.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS