Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet understreker at estimatene er usikre.

Koronapandemien er trolig økende nasjonalt, viser FHI-beregninger

De siste beregningene viser at det såkalte R-tallet nå er over 1 i Norge. Det betyr at hver koronasmittet smitter flere enn én person.

I den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) beregnes R-tallet til 1,26.

– Reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, skriver FHI.

Det understrekes at beregningene er usikre, og at smittesituasjonen regnes å være «relativt stabil».

– Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene, skriver FHI.

Det er lettere å beregne R-tallet når mange personer er innlagt på sykehus. Siden antallet innleggelser er relativt lavt for tiden, gjør det tallet mer usikkert.

− Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet til estimatene fra de matematiske modelleringene, som beregnes ut fra et lite antall innleggelser. Selv om R nå er beregnet til 1,26, er det fremdeles vår vurdering at smittesituasjonen er relativt stabil. Men det er all grunn til å være årvåken og følge situasjonen tett, påpeker avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I løpet av uke 38 ble det meldt om 711 personer smittet med koronavirus, mot 763 i uke 37 (27,5 per 100 000 innbyggere for uke 37 og 38 samlet).

Fem fylker hadde en økning i antall smittede: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo. Men i andre fylker ble det meldt om færre smittede, og 266 kommuner meldte om ingen smittede i uke 38.

− Vi ser at det meldes om mest smitte blant de unge. Det høyeste antall meldte tilfeller i uke 38 i forhold til befolkningstallet ble observert i aldersgruppene 20–39 år og 13–19 år, sier Vold.

FHIs modeller estimerer at det totalt har vært 69 600–92 300 smittede i Norge. Når det gjelder R-tallet, gjelder de siste beregningene for perioden etter 1. september.

– Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1 er 63 prosent. Modellen forventer mellom 0 og 160 nye innleggelser på sykehus per dag i løpet av de neste ukene, skriver FHI i rapporten.

Powered by Labrador CMS