I et stadig mer polarisert USA er det overraskende stor enighet om grunnverdier mellom demokrater og republikanere.

Mange deler verdier i et polarisert USA

Til tross for den dype politiske splittelsen i USA, deler de fleste amerikanere kjerneverdier om hva det betyr å være amerikaner, ifølge en ny meningsmåling.

Ni av ti voksne amerikanere deler oppfatning om at retten til å stemme, ha samme beskyttelse under loven samt retten til privatliv er «ekstremt» eller «veldig» viktig. 84 prosent mener det samme om religionsfrihet, ifølge målingen, som er gjennomført av T he Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

I undersøkelsen blir deltakerne spurt om sine holdninger til flere friheter og rettigheter. Svarene viser små forskjeller mellom demokrater og republikanere.

Men ikke på spørsmål om våpenhold. Her er det langt flere republikanere som mener dette er en viktig del av nasjonens identitet.

Sammenfall i meninger

Svarene framstår som oppsiktsvekkende i en tid med ekstrem polarisering i politikken der bekymringen for voldsbruk i forbindelse med høstens valg er økende.

– Samler du en gjeng vanlige folk i et rom for å diskutere ulike tema, vil det være mye større sammenfall i meninger enn du kanskje skulle tro, sier samfunnsviteren Michael Albertus fra University of Chicago.

Respondentene gir også uttrykk for pessimisme. Bare tre av ti amerikanere mener at USA er et velfungerende demokrati. Halvparten mener det fungerer dårlig, og 14 prosent sier at USA ikke er et demokrati.

Politikerne mer polariserte enn velgerne

Den brede enigheten om felles verdier og stor misnøye med hvordan demokratiet fungerer, er ikke overraskende ifølge eksperter.

– Noe skyldes at politiske ledere ikke gjenspeiler velgerne og oppfører seg mye mer polarisert enn de som stemte på dem. De fleste amerikanere er moderate, men blitt oppildnet til å hate det andre partiet, sier Lilliana Mason, statsviter ved Johns Hopkins University.

Demokratene mener i langt større grad enn republikanerne, 71 prosent mot 38 prosent, at det er en amerikansk kjerneverdi å la folk fra resten av verden unnslippe vold og søke økonomiske muligheter i USA.

58 prosent av republikanerne mener kristen to og verdier er en kjerneverdi. Bare 18 prosent av demokratene mener det samme.

Skarpt skille mellom unge og eldre

Undersøkelsen finner liten uenighet om hvordan demokratiet skal fungere i teorien. Men unge amerikanere mellom 18 og 29 er langt mindre tilbøyelige enn de over 60 til å si at USA er et velfungerende demokrati. Ungdommen er også mindre tilbøyelige til viktigheten av å ha en demokratisk valgt regjering. Seks av ti unge mener det er viktig, mens 9 av 10 eldre mener det samme.

Howard Lavine er professor i statsvitenskap ved University of Minnesota. Han forstår forskjellen mellom de eldste og de yngste velgerne.

– Mange unge husker ikke tilbake til da folk med ulike partipreferanser kunne samles i hverandres hjem. Deres referanseramme er den store splittelsen som kom med Donald Trumps presidentskap, sier han.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS