null (Foto: Scanpix, Tore Wuttudal)

Reinsdyr kan stoppes av juletrafikken

Hadde julenissens reinsdyr vært ekte, er det ikke sikkert at julegavene ville kommet fram i år. Ekte reinsdyr kan nemlig ikke fly, og blir stoppet av juletrafikken over fjellet.

Det er en kjent sak at julenissen, ifølge julemyten, leverer gaver over hele verden ved hjelp av hjelpsomme reinsdyr som trekker sleden hans med julegaver.

I det virkelige liv er imidlertid ikke historien like enkel, og villreinen møter barrierer som stenger for nødvendige trekkruter til beite og kalvingsområder. 

Avbrøt trekket

På Hardangervidda skaper spesielt trafikken hindringer for villreinen rundt juletider. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i flere år overvåket villreinen på vidda med såkalte GPS-halsbånd, og målet er å studere hvordan Riksvei 7 påvirker Norges og Europas største villreinstamme.

For noen år siden oppsto det problemer for villreinen på selveste julekvelden.

– Vi fulgte tre ulike villreinflokker som nærmet seg Rv7 på julekvelden i 2004, og de oppførte seg slik reinsdyr ofte gjør i møte med veier. De avbrøt trekket og dyrene gikk en annen vei, sier Olav Strand, forsker i NINA.

Resultatet samsvarer med øvrige GPS-data fra forskningsprosjektet. Rv7 har i likhet med andre veier en negativ effekt på villreinen og fungerer som en barriere i et ellers sammenhengende fjellandskap.

Villreinen tilbakelegger store avstander på trekkruter for å komme fram til viktige kalvings- og beiteområder, men vei, jernbane, hyttebygging og lignende fører til at rutene blir oppstykket og leveområdene mindre.

Ofte stengt om vinteren

En metode som så langt har vært praktisert er å stenge veien midlertidig når flokker med reinsdyr nærmer seg og forsøker å passere. Villreinens bruk av nærområdene til Rv7 har siden 2003 blitt overvåket i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet. I fjor vinter ble veien stengt av hensyn til villrein, da en flokk på cirka 1500 dyr var på trekk nordover.

– Ordningen med midlertidig stenging av Rv7 av hensyn til villrein er nå under evaluering og vi anbefaler at den videreføres, sier Strand. Han understreker samtidig at den vanskelig kan ses på som en god og framtidsrettet ordning.

Løsning i tunneler?

Det er ikke uvanlig at veien over Hardangervidda er midlertidig stengt om vinteren. Forrige vinter førte vanskelige værforhold til at veien var stengt eller hadde kolonnekjøring i 27 prosent av tiden mellom 1. november og 1. mai.

Forskerne påpeker derfor at en mulig løsning kan være å bygge tunneler, som vil virke positivt for både villreiner og bilister.

– Ved bygging av tunneler på utsatte plasser vil biltrafikken kunne kjøre over Hardangervidda i større grad enn i dag, samtidig som villreinflokkene får fritt leide mot nord, sier Strand.

Juletrafikken har forkjørsrett

I mellomtiden vil reinsdyrene fortsette å møte barrierer i fjellområdet, og spesielt ved juletider.

– I disse dager er det på nytt observert en større villreinflokk ved veien. Veien vil imidlertid ikke bli stengt av hensyn til reinsdyr i forbindelse med jul og nyttårshelgen, da denne perioden er unntatt for stenging av hensyn til juletrafikken, avslutter Strand.

Powered by Labrador CMS