Dyretarmen påvirkes også av antibiotika

Også hos dyr fører antibiotikabehandling til økt resistens mot antibiotika og endret sammensetning av bakterier i tarmen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Anne-Mette R. Grønvold)

Bruk av antibiotika antas både å bidra til spredning av antibiotikaresistens, samt å være den vanligste årsaken til forstyrrelser i tarmfloraen hos mennesker.

I tarmen hos voksne mennesker og dyr er det flere bakterier enn det antall celler kroppen er bygd opp av.

Tarmbakteriene utgjør således et økologisk samfunn som har betydning for individets helse.

Halvparten til veterinære formål

På verdensbasis brukes nær 50 prosent av all antibiotika til veterinære formål, men få studier har hatt fokus på hvilken effekt antibiotikabehandling har på normal tarmflora hos dyr.

I doktorgradsarbeidet sitt har Anne-Mette R. Grønvold derfor studert bakteriene i tarmen hos friske hunder under en vanlig antibiotikakur.

Etter få dagers behandling var E. coli fra tarmen resistent mot flere forskjellige typer antibiotika. Det ble også påvist endringer i sammensetningen av tarmbakterier.

– Dette viser at bakteriene i tarmen hos dyr også påvirkes av antibiotika, både når det gjelder resistens og økologisk balanse, sier Grønvold.

I tillegg har Grønvold studert bakteriene i tarmen hos hester og kalver gjennom en reell behandling med antibiotika (penicillin). Penicillin ansees å være en av de ”snilleste” antibiotikatypene man kan velge.

Hos nesten alle de undersøkte dyrene var E.coli fra tarmen resistent mot flere typer antibiotika etter noen dagers behandling, sammenliknet med før behandlingen startet. Det ble påvist endringer i sammensetningen av tarmbakterier også hos disse dyrene.

Alle bakterier påvirkes

(Foto: Anne-Mette R. Grønvold)

Antibiotika er helt nødvendig for behandling av infeksjoner, men når bakteriene er resistente virker ikke behandlingen. 

Under en antibiotikabehandling påvirkes alle bakteriene, ikke bare de som gir sykdom.

Resistens kan spres mellom vanlige tarmbakterier og sykdomsfremkallende bakterier, og mellom bakterier fra dyr og bakterier fra mennesker.

– For å minimalisere resistensproblemet, er det derfor viktig å bruke antibiotika riktig og bare når det er nødvendig.  Slik vil tilgjengelige antibiotika fortsatt virker når man trenger dem, i tillegg til at en sunn tarmflora opprettholdes, sier Grønvold.

Bakgrunn:

Cand.med.vet. Anne-Mette R. Grønvold disputerte 26. mars 2010 for PhD-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen ”Impact of antibiotic exposure on fecal microbiota of animals”.

Powered by Labrador CMS