Hele snøskred-Norge snart på kart

Inntil nå har få områder i fjellheimen vært kartlagt for potensiell snøskredfare. Men snart kommer nye landsdekkende aktsomhetskart fra NGU.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Over hele landet spenner folket på seg skiene og legger ut på tur i påskefjellet. Forhåpentlig med kart og kompass.

Likevel er det per i dag få områder der det er mulig å legge opp turen etter kart som viser potensielle fareområder for snøskred. Dette er en viktig problemstilling i store deler av fjell-Norge.

Men snart kommer altså nye kart som kan gjøre turene tryggere.

- Kartene blir et fornuftig sted å starte planleggingen av neste års påsketur, uansett hvor du skal, forteller forsker Kari Sletten ved NGU.

- Aktsomhetskartene skal fortelle hvor de fysiske forholdene i terrenget tilsier at det kan gå snøskred. Hvor stor fare det faktisk er, avhenger av flere forhold - ikke minst vær og vind.

"Slik blir de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred."


 

Ingen garantier mot snøskred

NGUs nye aktsomhetskart kommer til å vise områder som kan rammes av store snøskred.

Ved hjelp av avanserte terrengmodeller og analyser av data fra nord til sør, har fagmiljøet i Norge gått sammen om å lage det som vil være et meget viktig verktøy for ferdsel og utbygging.

Kartene vil vise løsneområde og beregnet utløpsområde - kort fortalt start og slutt for potensielle snøskred.

For skiløpere i påskefjellet vet vi at små snøskred, for eksempel i bekkedaler, er en like aktuell problemstilling. Aktsomhetskartene må altså brukes som en av flere kilder til informasjon for fjellfolk.

Samlet fagmiljø

- En god porsjon fornuft og erfaring, sammenholdt med NGUs aktsomhetskart og snøskredvarsler fra Meteorologisk institutt, vil gi de beste forutsetningene for å styre utenom snøskred i fjellet.

- Men det kan aldri gis garantier, understreker initiativtakeren til kartleggingsprosjektet, spesialrådgiver Jan Høst ved NGU.

Flere aktsomhetskart

Aktsomhetskartene for snøskred blir de første i en serie tilsvarende landsdekkende kart for andre skredtyper: Steinsprang, jordskred og flomskred.

Prosjektet er et samarbeid mellom NGU, Norges Geotekniske Institutt, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Universitetet i Oslo. Alle kartseriene blir gratis tilgjengelig på www.skrednett.no.

Utbygging og arealplanlegging

Den primære målgruppen for den nye landsdekkende serien med aktsomhetskart er norske kommuner og offentlige myndigheter.

Kartene skal bidra til en effektivisering av arbeidet med mer detaljerte undersøkelser av skredfaren knyttet til utbygging og arealplanlegging.

Powered by Labrador CMS