Godkjenner tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffet ethoxyquin, som brukes i fiskefôr, ser ikke ut til å være farlig for mennesker som spiser fisken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

EQ overføres i noen grad fra fôr til fiskefilet. (Foto: Shutterstock)

– Våre analyser tyder på at stoffet har lav giftvirkning, forteller seniorforsker Anne-Katrine Lundebye Haldorsen ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Hun har ledet et treårig forskningsprosjekt som har studert tilsetningsstoffer i fiskefôr, deriblant stoffskifteproduktet ethoxyquin dimer (EQDM). Det er første gang stoffet kartlegges.

Tilsettingsstoffer er stoffer som blir tilsatt fôr eller mat blant annet for å forlenge holdbarheten. Alle tilsetningsstoffer skal være godkjent og vurderes ut fra at bruken ikke gir helserisiko, skjuler dårlig kvalitet eller villeder forbrukeren.

Det er satt grenser for hvor mye av et tilsetningsstoff det er tillatt å bruke i fôr og matvarer.

I Norge og EU er fem syntetiske antioksidanter tillatt å bruke i fiskefôr.

Ett av dem er antioksidanten ethoxyquin (EQ) som er påbudt brukt i fiskemel for å forhindre harskning og eksplosjon ved sjøtransport og lagring.

EQDM er en stofforbindelse som dannes i laksekroppen fra den kunstig fremstilte EQ.

– Vi vet at EQ i noen grad overføres fra fôr til fiskefilet, sier Haldorsen.

Ingen negativ effekt

Ved NIFES analyseres tilsetningsstoffer i mat. (Foto: NIFES)

For å undersøke om stoffet er trygt å spise for mennesker, brukte forskerne rotter. Rottas anatomi og kretsløp ligner i stor grad på menneskets.

Rottene fikk fôr som inneholdt svært høye nivå av EQDM.

– Vi observerte ingen negativ effekt på veksten hos rottene eller tegn på organskade. Det betyr at de tåler relativt høye doser, sier Haldorsen.

Tilsetningsstoffer er underlagt streng kontroll og skal evalueres jevnlig for å sikre at de er trygge å bruke i fôr og mat. EUs mattrygghetsorgan, EFSA, reevaluerer for tiden tilsetningsstoffer i dyrefôr.

– Resultatene fra vårt prosjekt vil kunne bidra til dette arbeidet, sier Haldorsen.

Helsemyndighetene i Norge har foreløpig ikke fastsatt grenser for hva som er et akseptabelt daglig inntak (ADI) av EQDM. ADI er definert som den mengden av et stoff som en person kan spise daglig gjennom hele livet uten at det er helseskadelig.

Oppdagelsen av EQDM er relativt ny.

Anne-Katrine Lundebye Haldorsen. (Foto: NIFES)

– I vårt forrige forskningsprosjekt fra 2007 på syntetiske antioksidanter oppdaget vi EQDM, men visste ingenting om giftigheten. Det er derfor vi har forsket på dette nå, sier Haldorsen.

Forskningen ved NIFES er det første som noensinne er gjort på å undersøke effekter av EQDM, hovedomdanningsproduktet av EQ i fisk. NIFES skal i tiden fremover undersøke helseeffekten av flere andre tilsetningsstoffer som brukes i fiskefôr.

Lenke:

Forskningsrådets program Norsk mat fra sjø og land (MATPROGRAMMET)

Powered by Labrador CMS