Kjemikalie i tannkrem og kosmetikk kan øke allergirisiko

Triklosan, som finnes i enkelte merker tannkrem og kosmetikk, kan øke risikoen for allergi hos barn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Triklosan finnes blant annet i kosmetiske produkter og i enkelte tannkremer. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Triklosan

Er et kjemikalium som brukes for å hindre vekst av bakterier.

Tilsettes hovedsakelig kosmetiske produkter, som tannkrem og såper.

Tilsettes også i kjøkkenredskaper og tekstiler.

Opptas hovedsakelig gjennom slimhinnene i munnen, mens lite opptas gjennom huden.

Har i noen produkter vært i bruk i over 40 år.

(Kilde: Randi Bertelsen)

Om studien

Triklosan-studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo og National Institute of Health Sciences (NIEHS), hvor Randi Bertelsen for tiden er gjesteforsker. Prosjektet er blant annet finansiert av Forskningsrådets program for miljøpåvirkning og helse.

Miljøpåvirkning og helse

Forskningsrådets program for Miljøpåvirkning og helse (MILPAAHEL) skal bidra til forskning om sammenhengen mellom miljø, arvelige faktorer og helse.

Det antyder en ny studie som for første gang har kartlagt nivåene av triklosan hos norske barn.

– Forekomsten av allergi var høyere hos barna som hadde de høyeste nivåene av triklosan sammenlignet med barna som hadde de laveste nivåene.

– Generelt sett økte forekomsten av allergi med økende grad av triklosan i urin, forteller postdoktor Randi Bertelsen ved Folkehelseinstituttet.

Triklosan er et kjemikalium som brukes for å forhindre vekst av bakterier, og som hovedsakelig tilsettes kosmetiske produkter som tannkrem, deodorant og såper. Tidligere forskning har vist at vi stort sett får i oss stoffet gjennom slimhinnene i munnen.

– Vi har ikke kartlagt hvilke kilder barna i vår studie har fått i seg triklosan gjennom. Men siden tidligere studier antyder at viktigste vei inn i kroppen er gjennom munnen, kan tannkrem være en viktig synder, forteller Bertelsen.

Målt for første gang

Studien bruker data fra den norske Miljø- og Barneastmastudien (MBA-studien) og forskerne har undersøkt nivåene av triklosan i urinen til 623 norske ti-åringer. Omtrent halvparten av dem hadde høyt nok nivå av triklosan til at det var målbart.

En stor amerikansk studie viste også nylig at det var en sammenheng mellom triklosan og allergi hos barn. Der hadde åtte av ti barn målbare nivåer av triklosan.

– Mengden triklosan som barna i begge landene ble utsatt for, var omtrent like stor. Men de norske barna som hadde mest triklosan i kroppen, hadde høyere nivåer enn tilsvarende gruppe barn i USA, uten at vi kan forklare hvorfor, sier Bertelsen.

Dette er første gang nivåene av triklosan i kroppen er kartlagt i norske barn. Forskerne målte triklosan i urin.

Dette gir et mål på den totale mengden triklosan man har i kroppen på et gitt tidspunkt – både det som man blir utsatt for gjennom slimhinnen i munnen og gjennom huden.

Pass på tannkremen

Randi Bertelsen er forsker ved Folkehelseinstituttet. (Foto: NIEHS)

Triklosan har som oppgave å drepe bakterier som kan være farlige for oss. Men stoffet kan også drepe de «gode» bakteriene som vi er avhengige av.

Når sammensetningen av de gode bakteriene i tarmen, huden eller munnen forandres, øker risikoen for allergi, ifølge den såkalte hygienehypotesen.

Derfor har økt bruk av triklosan og antibakterielle produkter generelt blitt satt i sammenheng med økt forekomst av allergi – men det mangler studier som viser dette.

– I det siste har det kommet noen få studier, deriblant vår, som alle antyder at triklosan øker risikoen for allergi. Men det er for tidlig å gi råd om å unngå triklosan. Til det har vi for lite dokumentasjon, sier Bertelsen.

Triklosan virker ikke mot alle typer bakterier. Derfor bruker enkelte produkter andre typer stoffer enn triklosan. Dersom produktet inneholder triklosan, skal det være oppgitt i produktets ingrediensliste – men ikke alle produkter har ingrediensliste.

Finnes i færre produkter

I 2001 kartla Mattilsynet bruken av triklosan i Norge. Kartleggingen viste at 85 prosent av den totale mengden av triklosan kom fra kosmetiske produkter, hvorav 75 prosent fra tannkrem.

I Norge har helsemyndighetene i flere år oppfordret til å redusere bruken av antibakterielle produkter for å unngå utviklingen av resistente bakterier. Siden kartleggingen i 2001 har triklosan blitt tatt ut av en rekke produkter.

– Målingen av triklosan ble gjort i urinprøver samlet inn mellom 2001 og 2004. Det er usikkert i hvor stor grad norske barn blir eksponert for triklosan i dag, sier Bertelsen.

Powered by Labrador CMS