Folk har taklet regnet ved Bryggen i Bergen på ulikt vis, både i vår tid og i middelalderen. ( Foto: Erik Johansen / NTB scanpix)

Hvordan taklet folk klimaet i middelalderen?

Det regner mye i Bergen, og det gjorde det også i middelalderen. Hvordan håndterte egentlig middelalderens bergensere byens famøse nedbørsmengder?

Dette er et av mange spørsmål norske og internasjonale forskere skal snakke om når de samles til konferanse i Oslo 6. og 7. mars. Mange foredrag som er åpne for publikum vil handle om hva klima gjorde med folk og byer i middelalderen.

Hvordan påvirket den lille istid utviklingen av byer i middelalderen? Hvordan klarte innbyggerne i middelalderbyer i England å vedlikeholde og reparere veier og bygninger som ble utsatt for stadig nedbryting av vind, is, tidevann, nedbør og flom?

Slike naturlige forhold spilte en rolle for byutvikling og folk. Byen som vi i dag kjenner som Trondheim utviklet for eksempel tidlige urbane bosetninger i samspill med Nidelvas elveløp.

– Landutfylling og avfallsdumping i elva var med på å gi denne middelalderbyen form, sier Elise Naumann. Forskeren fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er medarrangør av konferansen Nature and Culture in Medieval Towns.

Arkeologer, historikere, tekstforskere og kunsthistorikere vil fortelle om ulike sider ved middelalderbyene og klimaendringer. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner konferansen.

Les mer på nettsiden til NIKU.

Powered by Labrador CMS