Store butikker er bra for de små

Lavere priser og flere arbeidsplasser. En stor handelsetablering får overraskende positiv effekt for lokal økonomi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den planlagte Ikea-etableringen i Vestfold var utgangspunktet for HBV-rapporten. (Foto: Ambcinpi, Wikimedia Commons)

Hit kommer Ikea:

I øyeblikket har Ikea offentliggjort planer om fire nye varehus i Norge:

  • Ringsaker (Nydal Øst). Planlagt åpning: Årsskiftet 2014/15.
  • Larvik (Danebo). Planlagt åpning: 2015.
  • Vestby (Delijordet). Planlagt åpning: Ikke fastsatt.
  • Tromsø. Plassering og planlagt åpning: Ikke fastsatt.

«Big box». Du kan like godt lære uttrykket på engelsk, for i handelens verden finnes det ikke noen akseptert norsk betegnelse på de store, firkantede klossene av noen varehus som plasseres midt på enda større parkeringsplasser.

Politisk er de gjerne hete poteter. Planlagte Ikea-etableringer har en tendens til å engasjere, enten det blir en kamp om å få varehuset til egen kommune eller det blir en diskusjon om kjeden bør få lov til å bygge i det hele tatt.

Vestfold-Ikea

Det er Ikea-planene om et nytt varehus ved E18 mellom Larvik og Sandefjord som er utgangspunktet for at professor Per Egil Pedersen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold  (HBV) har gått gjennom forskningslitteraturen om «big box»-etableringer.

Etter at jobben er gjort, innrømmer professoren at han ble overrasket over resultatene.

– Resultatene er mest positive. Det er dét som overrasker littegranne, sier Pedersen.

Han hadde regnet med flere litt mer blandede konklusjoner, med litt positivt og litt negativt.

Eksisterende butikker klarer seg godt

Han er også overrasket over hvor godt eksisterende butikker klarer seg. – De som vi tenker på som veldig truet, som han sier det. Riktignok må de konkurrere mot «big box»-butikken som kommer. Men til gjengjeld holder andre nyetablerere mer tilbake.

Som følge av «big box»-etableringen kommer ikke de småetableringene som ellers sannsynligvis ville ha kommet. Dermed overlever eksisterende småbutikker «under radaren», som Pedersen beskriver det.

– Hvis de differensierer seg, beskytter «big box»-etableringen dem fra andre nyetableringer som ellers ville kommet, sier han.

Per Egil Pedersen ble overrasket over de positive resultatene. (Foto: NHH)

Forskningen som Pedersen har gått gjennom, dreier seg mye om Wal-Mart. Verdens største konsern (og verdens største arbeidsgiver nest etter det amerikanske forsvaret og det kinesiske forsvaret) møter mye av de samme reaksjonene når det skal bygge nye hypermarkeder i amerikanske byer som det Ikea gjør i Norge. Hva vil skje med det lokale næringslivet, og hva vil skje med byen når handelen forsvinner ut av sentrum?

17 prosent flere arbeidsplasser

Men det finnes forskning spesielt på Ikea, også. – Det er spesielt nyttig at to svenske forskere nylig har lagt frem en rapport som studerer effektene av Ikea-etableringer i fire svenske kommuner. Den er nærmest genialt konstruert, mener Per Egil Pedersen.

Rapporten sammenligner nemlig situasjonen i kommunene der Ikea etablerte seg, med kommuner som sett fra Ikeas ståsted like gjerne kunne blitt valgt som etableringer. Og resultatene er temmelig klare:

– Etableringene har økt omsetningen av varige forbruksgoder – den typen varer som Ikea selger – med omtrent 20 prosent i etableringskommunene. I nærliggende kommuner er omsetningen upåvirket, forteller Pedersen.

– Sysselsettingen i bedrifter som selger varige forbruksgoder, har økt med minst 17 prosent i etableringskommunene, og har ikke utviklet seg negativt i nabokommunene, sier han.

Funnene tyder også på at kundene bruker mer av inntekten sin til disse varene i hele området, også i de butikkene som lå der før Ikea kom. – Det virker som de omstiller seg og drar nytte av etableringen, sier Per Egil Pedersen.

– Mer produktiv varehandel

De fleste av de amerikanske undersøkelsene som er gjort rundt Wal-Mart-etableringer, viser at inntektene i sektoren øker, og at etableringskommunen får økt sysselsetting. Samtidig taper eksisterende bedrifter, og noen av dem må legge ned.

– Det skjer en omstilling mot mer produktiv varehandel, og det gir også vekst i sysselsettingen. Tilstøtende kommuner er sjelden særlig påvirket av etableringen, oppsummerer professoren.

Pedersen understreker at rapporten hans ikke gir konkrete svar på hva som kommer til å skje i omstillingsprosessen rundt en Ikea-etablering, men den viser at etableringen har mange positive sider.

Derfor er han glad for at HBV har fått midler til et følgeprosjekt som skal studere og stimulere omstillingsprosessene som følger av etableringene.

Mye av «big box»-forskningen handler om Wal-Mart. Ifølge Pedersen preges debatten av synsing og fordommer. (Foto: Wal-Mart Stores)

– Det skal bli spennende å få mer empirisk basert forskning inn i disse diskusjonene. Det gir færre spekulasjoner og mer kunnskap, sier han.

Referanser:

Per Egil Pedersen, Når Ikea kommer til by’n – en gjennomgang av forskningslitteraturen om «big box»-etableringer, Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold nr 1/2014

Sven-Olov Daunfeldt„ Oana Mihaescu, Helena Nilsson,
Niklas Rudholm, What happens when Ikea comes to town?, HUI Working Paper No 100, oktober 2013

Powered by Labrador CMS