Australske forskere gjorde et forsøk der studenter skulle jobbe i grupper og vurdere hverandres ledelses-evner. [Illustrasjonsfoto: Jacob Lund / Shutterstock / NTB scanpix]

Introverte tror de vil mislike å lede

Forskere mener introverte kan gjøre det bra som sjefer, hvis de bare lærer seg å tenke mer positivt.

Forskjellen mellom ekstroversjon og introversjon regnes for å være noe av det mest grunnleggende for menneskers personlighet.

De fleste av oss har ulike grader av ekstroversjon og introversjon i personligheten vår, men litt enkelt sagt er ekstroverte er mer sosiale, pratsomme og uredde, mens introverte oftere er sjenerte i sosiale sammenhenger og har mer oppmerksomhet rettet mot det indre.

Det er kjent at ekstroverte mye oftere blir valgt, eller trer frem som ledere. Det virker kanskje logisk at en utadvendt personlighet er bedre egnet til å ta avgjørelser og vise vei. Men forskere fra Queensland University i Australia mener at det ikke nødvendigvis er slik. De mener at introverte kan bli like gode til å lede, hvis de bare legger fra seg negative forventninger.

I en ny studie gjorde forskerne innen psykologi et forsøk der studenter ble bedt om å fortelle om forventningene sine før en gruppeoppgave. I etterkant skulle de vurdere hvordan det gikk og hvem i gruppen som framstod som en god leder.

Hvordan overleve på månen?

198 studenter deltok i studien. På forhånd ble de bedt om å fylle ut et spørreskjema om seg selv. Svarene gav forskerne en oversikt over hvem som var typisk introverte og hvem som var ekstroverte. Spørsmålene dreide seg også om hvordan studentene trodde de kom til å føle seg når de senere skulle jobbe i grupper.

Studentene gav en poengsum fra 1–5 over hvor enig de var i positive utsagn som: Jeg kommer til å føle meg sterk/ glad / interessert. Og hvor enig de var i negative utsagn som at de kom til å føle seg bekymret/ stresset / usikker.

Deltagerne ble delt inn i små grupper. De fikk en oppgave der de skulle planlegge hvordan man best kan overleve på månen. De skulle rangere ulike objekter etter hvor viktige de ville vært for overlevelsen.

Etter denne aktiviteten ble deltagerne bedt om å svare på et nytt spørreskjema om de andre på gruppen sin. Spørsmålene lød noe slikt som: Hadde personen innflytelse på gruppens bestemmelser? Hvis dere skulle gjort den samme oppgaven igjen, ville han/ hun vært en foretrukken leder?

Introverte kan gjøre det like bra

Tidligere studier har vist at selv om folk som er introverte tror at de vil føle mer ubehag enn glede ved ulike sosiale tilstelninger, rapporterer de om like mange positive følelser som ekstroverte i etterkant, skriver forskerne.

Ikke helt overraskende hadde de som scoret høyt på introverte trekk, flest negative forventninger knyttet til gruppearbeidet. Disse ble også sjelden utpekt som lederskikkelse i gruppa. Men de introverte som hadde rapportert om mer positive forventninger, gjorde det vel så bra som de ekstroverte i ledelse. 

Forskerne mener at dette peker mot at en negativ instilling er det som står i veien for at introverte kan tre frem som ledere. 

The conversation, skriver forskerne at det inntil nylig har vært allment oppfattet at ekstroverte gjør det mye bedre i lederrollen enn innadvendte, men at denne forestillingen er i ferd med å løses opp.

– Flere studier har pekt på situasjoner hvor introverte ser ut til å gjøre det bedre enn ekstroverte, skriver forskerne.

Introverte ledere har vist seg å fungere spesielt bra for aktive grupper, der personene er initativrike og kommer med ulike forslag til forandringer. For en slik gruppe kan det være en fordel med en lite dominant sjef. 

En introvert lederstil kan også forbindes med en eldgammel strategi som har blitt kalt “tjenende lederskap”. Dette går ut på at man snur maktpyramiden på hodet og lederen skal forsøke å løfte sine ansatte. Det er altså ikke sikkert at den introverte må imitere ekstroverte for å gjøre det bra. Det finnes ulike fordeler med forskjellige måter å lede på. 

Utfordringen er ikke å gjøre introverte mer ekstroverte, men istedet å hjelpe introverte til å bli mer sikre på sine egne evner til å lede, konkluderer forskerne. 

Referanse: 

A. Spark mfl: The failure of introverts to emerge as leaders: The role of forecasted affect. Personality and Individual Differences, på nett 21. september 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS