Mobbing verre enn sextrakassering

Ansatte på en arbeidsplass tar mer skade av mobbing enn av seksuell trakassering, antyder ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.Kanadiske forskere har gått igjennom resultatene fra 110 studier som er gjort i løpet av de siste 21 åra, og konkluderer med at mobbing har flere negative konsekvenser enn seksuell trakassering.

- Ettersom seksuell trakassering blir mindre akseptert i samfunnet, kan organisasjonene ha blitt mer innstilt på å hjelpe ofrene, som derfor kan finne det lettere å takle situasjonen, sier lederen av studien, Sandy Hershcovis fra University of Manitoba.

- Til sammenligning er ikkevoldelig former for aggresjon på arbeidsplassen - som uhøflighet og mobbing - ikke ulovlig, slik at ofrene blir overlatt til seg selv.

Mange mobbes

Man skulle kanskje tro at mobbing og trakassering bare utføres av umodne ungdomsskoleelever som ikke vet bedre. Dessverre viser det seg at mange arbeidstakere opplever å bli plaget av kollegaer eller overordnede.

Det er vanskelig å få oversikt over omfanget av problemet, men norsk forskning tyder på at omlag fem prosent av arbeidstakerne i Norge - altså rundt 100 000 mennesker - har opplevd mobbing.

Slik plaging kan dreie seg om stadige nedsettende kommentarer, vedvarende kritikk av arbeidet noen gjør eller endeløse påminnelser om feil som er gjort. Mobberne kan også spre rykter, ignorere arbeidstakeren eller fryse personen ut.

I tillegg opplever to-tre prosent seksuell trakassering på arbeidsplassen, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Men selv om begge typer overtramp er like uønskede, kan altså de nye undersøkelsene tyde på at mobbinga er mer ødeleggende enn seksuell trakassering.

Negative konsekvenser

Resultatene peker mot at de som ble mobbet oftere sluttet i jobben. De følte seg mindre vel, var mindre fornøyd med jobben og hadde et mindre givende forhold til sjefen enn ansatte som opplevde seksuell trakassering.

Arbeidstagere som ble mobbet rapporterte også om mer jobbstress, mindre jobbengasjement og høyere nivåer av stress og angst.

- Mobbing er ofte mer diskré, og kan innebære oppførsel som ikke er så åpenbar for andre. Hvordan kan en ansatt for eksempel rapportere til sjefen at de er blitt utestengt i lunsjen eller ignorert av en kollega? sier Hershcovis.

Ingen tall for Norge

Professor Ståle Einarsen fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen er heller ikke så overrasket over funnet, selv om han presiserer at det ikke er gjort noen tilsvarende sammenligning av de to problemene i Norge.

Han tror kanskje forskjellene i den kanadiske studien kan skyldes at mobbing og seksuell trakassering vurderes og registreres på ulik måte.

- Seksuell trakassering defineres ofte som enhver form for uønskede tilnærmelser, og kan dermed også dreie seg om mindre hendelser.

- Mobbing innebærer derimot hyppige og langvarige forhold, sier Einarsen, og legger til hva som i hvert fall er hevet over enhver tvil:

- Massevis av studier viser at mobbing gir ekstreme negative konsekvenser. Det vet vi.

Referanse:

Undersøkelsen er gjennomført av Hershcovis og kollega Julian Barling fra Queen’s University i Ontario. Forskningen ble presentert på den 7. International Conference on Work, Stress and Health.

Lenker:

Arbeidstilsynet: Mobbing på arbeidsplassen

Powered by Labrador CMS