Det kan bli mye mer pollen i lufta fremover, dersom nivåene av CO2 øker, mener forskere.  (Illustrasjonsfoto: Alastair Vance/Flickr)
Det kan bli mye mer pollen i lufta fremover, dersom nivåene av CO2 øker, mener forskere. (Illustrasjonsfoto: Alastair Vance/Flickr)

Spår kraftig økning av pollen

Dersom mengden av karbondioksid i lufta øker dramatisk, vil pollenallergikere kunne få et problem.

De fleste av oss vet at for at en plante skal vokse og trives, må den blant annet ha sollys, vann og ikke minst karbondioksid (CO2).

Men hva skjer med plantene om det atmosfæriske innholdet av CO2 øker drastisk fremover, som følge av klimaendringer?

Ifølge amerikanske forskere vil det stimulere planter til å produsere enda mer pollen enn de gjør i dag.

Verdensdekkende

Tidligere har det vært foreslått at økte mengder av CO2 kan ha ført til at Norges skoger har vokst seg tredobbel siden krigen.

Nå viser forskere i en studie nylig publisert i PLOS One, hvordan store mengder CO2kan påvirke gressarten Timotei. Det er det mest brukte fôrgresset i Norge og en kilde til allergiske reaksjoner.

Dette gjorde de ved å isolere plantene, for så å utsette dem for ulike mengder av både CO2 og ozon, to gasser det spås en betydelig økning av i fremtiden. Forskerne så at ved å doble gassinnholdet fra det som er vanlig i dag, økte pollenproduksjonen med 53 prosent.

I tillegg oppdaget de at plantene som vokste under de høye utslippene, hadde flere blomster som videre økte produksjonen med 200 prosent, altså det dobbelte av det maksimale en plante vanligvis produserer.

- Dette er det første beviset på at pollenproduksjon hos gressarten blir betydelig stimulert av økte mengder karbondioksid, sier Christine Rogers som har ledet studien, i en pressemelding.

- Det har verdensdekkende betydning fordi det finnes i stort sett alle økosystem og på grunn av den høye forekomsten av gressallergi, fortsetter Rogers.

En hypotetisk framtid

Resultatene lyder nærmest som en dommedagsprofeti for pollenallergikere, men Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker ved Astma- og Allergiforbundet, tror ikke forskernes konklusjon trenger å være så dyster.

Han påpeker at planters behov for CO2 allerede er godt kjent, og at det derfor er rimelig nærliggende å tro at en økning av dette stoffet vil øke produksjonen.

- Det virker litt modig å konkludere med en slik voldsom økning i pollenmengdene det neste hundreåret, da produksjonen av gresspollen bare er en av mange faktorer som vil innvirke på hva allergikerne vil bli utsatt for, skriver Ramfjord i en mail til forskning.no

Selv om han ikke er i tvil om at klimaet endrer seg, tror han det kan ha ulike effekter på spredningen av pollen. Med regnfulle somre vil for eksempel noe av pollenet vaskes bort istedet for å sveve rundt i lufta.

Ramfjord trekker også forutsetningen om en fremtidig økning av CO2 i tvil.

- Hundreårs-estimatet baserer seg vel blant annet på at de siste års økning av CO2 i atmosfæren vil fortsette. Hvordan utviklingen av CO2 vil bli over en så lang periode er imidlertid usikker, påpeker han.

Ramfjord tror tiltak som allerede er iverksatt, som EUs nedskjæring av utslipp og økt satsing på alternative energiformer, kan ha mye å si for hvordan atmosfærens fremtid ser ut.  

Referanse:

Albertine, J (et.al) Projected Carbon Dioxide to Increase Grass Pollen an Allergen Exposure Despite Higher Ozone LevelsPLOS One (2014)


 

Powered by Labrador CMS