Mageplage henger sammen med psyke

Mageknip, rumling, promping og hastebesøk på do er ofte hverdagskost for mennesker med irritabel tarm, en lidelse som rammer én av ti nordmenn. Nå bekrefter ny forskning at tarmtrøbbelet kan ha sterk sammenheng med psyken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Du har forberedt deg på det der jobbintervjuet i dagevis. Du kan alt om bedriften, har stålsatt deg mot de tøffe spørsmålene og kan ramse opp dine tre beste egenskaper uten å blunke. Toppen er skjerpet.

Men nede i mageregionen er det noe som ikke stemmer. Det kniper som besatt. Lange smertetak knar buken, der det putrer og rumler i dypet. Akkurat når sekretæren gir signal om at tida er inne, skjønner du i stedet at den er ute. Derfra går alt i dass i et rivende tempo.

I dobbelt betydning.

Irritabel tarm er ingen farlig lidelse. Men den kan være alvorlig irriterende og til dels ødeleggende for livskvaliteten til dem som er hardt rammet.

Omtrent 10 prosent av den voksne befolkningen får irritabel tarm, men likevel er ingen helt sikre på hva mageplagen skyldes.

Tidligere forskning tyder på at en enkelt bakterieinfeksjon kan utløse problemene, men mye peker mot at psykiske faktorer som stress og angst kan være vel så viktig både når det gjelder hvem som får irritabel tarm og hvordan lidelsen utvikler seg.

Det er nettopp dette Rona Moss-Morris og kollegaer ved Southampton University fikk en bekreftelse på, da de undersøkte personligheten til mennesker som fikk irritabel tarm.

Fant sammenheng

Forskerne samlet ei gruppe på 620 personer som hadde tatt kontakt med lege på grunn av en bakterieinfeksjon i magen.

Disse pasientene fylte ut spørreskjemaer om humøret sitt, hvor stresset de følte seg, hvor perfeksjonistiske de var og hvordan de opplevde og taklet mageplagene sine.

Tre og seks måneder senere sjekket forskerne hvor mange som hadde utviklet irritabel tarm.

49 av de 620 endte opp med den karakteristiske mageplagen. Og det viste seg at mange av menneskene som hadde utviklet irritabel tarm nettopp var folk som på forhånd hadde rapportert om angst, høyt stressnivå og store forventninger til seg selv.

Disse menneskene hadde også generelt en tendens til å ha negative tanker om sine egne plager, og de var ofte lite villige til å ta det med ro når de var syke.

- Tarminfeksjon kan utløse symptomene, men tanker, oppførsel og følelser kan bidra til å forlenge dem og opprettholde dem over tid, konkluderer forskerne.

Stor norsk undersøkelse

Dette bekrefter resultatene fra andre undersøkelser av pasienter med irritabel tarm, blant annet to store norske studier som ble gjennomført i 2001.

- Et av de mest slående funnene våre var at mennesker som fikk diagnosen irritabel tarm veldig ofte hadde andre plager i tillegg, for eksempel smerter i muskler eller skjelett, eller psykiske plager som angst og depresjon, sier Per Olav Vandvik.

Han er overlege ved Gjøvik sykehus og har brukt de siste åra på å forske nettopp på irritabel tarm - eller irritable bowel syndrome (IBS) som det kalles på engelsk.

Må behandle hele mennesket

- For mange av disse pasientene kan det faktisk se ut som om tilleggsplagene er et større problem enn mageplagene, sier Vandvik.

Pasienter med irritabel tarm kan oppleve redusert livskvalitet og arbeidsuførhet, og de bruker ofte mer helseressurser enn resten av befolkningen. Det kan imidlertid virke som det ikke er tarmtrøbbelet, men de andre plagene som er hovedårsakene til dette, mener han.

- Dermed er jeg litt bekymret for at storsatsninger innen legemiddelindustrien skal dreie fokuset for mye mot fysiologiske tilnærminger til behandling av irritabel tarm. Det er veldig viktig at vi ser på hele mennesket når vi skal behandle denne typen lidelser.

- Et av problemene ved irritabel tarm er imidlertid at vi ikke har så mye spesifikk behandling å tilby, sier Vandvik.

Det finnes noen legemidler som ser ut til å ha en liten virkning på noen av symptomene. Men ellers tyder mye på at det kan være vel så effektivt med hypnose eller kognitiv terapi, som går ut på å endre tanker og følelser, mener Vandvik.

Han understreker likevel at det ikke er noen tvil om at smertene og mageproblemene til mennesker med irritabel tarm er høyst reelle.

Vandvik tror imidlertid at en skikkelig diagnose kan hjelpe.

Leger mangler kunnskaper

- Det å få vite at irritabel tarm er en vanlig og helt ufarlig mageplage, og ikke kreft eller andre alvorlige sykdommer, kan gjøre mye. Så kan man få i gang en diskusjon om hva man kan gjøre for å klare å leve med lidelsen.

Dessverre ser det ut til at mange leger mangler kunnskaper om irritabel tarm, selv om lidelsen er vanligste årsaken til at nordmenn oppsøker legen sin på grunn av mageplager.

- Det finnes gode internasjonale kriterier for å stille en pålitelig diagnose ut ifra symptomene. Men en av undersøkelsene vi gjorde viste at allmennpraktikerne ikke brukte kriteriene, sier han.

Legene gav ofte ikke diagnosen irritabel tarm til pasienter som oppfylte kriteriene. Andre ganger ble diagnosen gitt til mennesker som ikke oppfylte dem.

Dette kan skyldes at irritabel tarm er lite prioritert og at mange allmennpraktikerne rett og slett mangler kunnskaper om lidelsen og de internasjonale kriteriene, mener Vandvik.

- Jeg kunne temmelig lite om emnet selv, før jeg begynte å forske på det.

Powered by Labrador CMS