Flest kvinner med håndleddsknekk

Ikke en liten feminin bøy i leddet, men smertefulle brudd som krever operasjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Mange flere godt voksne og eldre kvinner brekker håndleddet på en slik måte at det krever operasjon, sammenlignet med menn.

I 50-årene rammes tre ganger så mange kvinner som menn av mer alvorlige og kompliserte håndleddsbrudd.

I 60-årene rammes fem ganger så mange, og i 70-årene nær ti ganger så mange kvinner.

- Økningen begynner tidlig hos kvinner, vi ser den komme allerede i 40-årene for så virkelig å skyte fart.

- Det er spesielt at så mange flere kvinner, og så tidlig, får slike brudd enn menn, sier ortoped og forsker Terje Meling ved Stavanger universitetssykehus til forskning.no.

I tenårene og 20-årene

I sin nye doktoravhandling viser SUS-overlegen blant annet hvordan bruddforekomster fordeler seg mellom kvinner og menn gjennom livet.

- Håndleddsbrudd er det vanligste bruddet helt fra barneårene hos begge kjønn, da er både brudd som behandles med gips og brudd som krever operasjon medregnet, sier han.

I tenårene og i 20-årene er det mange flere gutter og menn som bryter håndleddet.

- Det kan nok blant annet skyldes at flere menn, både i arbeid og fritid, driver med aktiviteter med større risiko, men dette blir spekulasjon siden vi ennå ikke har studert årsaker, sier Meling. 

Slår ut forskjellig

Ut over at kvinner i større grad blir benskjøre med alderen, synes Meling derfor det er vanskelig å framheve andre sikre forklaringer på hvorfor kvinnene tar over bruddtronen for håndledd så tidlig.

Håndleddsbrudd per 100 000 innbyggere:

Grunnlaget er behandlinger på operasjonsstuer i perioden 2004-2007. (Kilde: Terje Meling)

- En sannsynlig forklaring er at benskjørheten hos kvinner slår ut på forskjellige steder i kroppen ved ulik alder, og at håndledd blir tidlig utsatt.

- Menn blir også benskjøre, men de blir det som oftest mye senere. Det ser vi på statistikken for hoftebrudd, sier Meling.

Mens det er store forskjeller i bruddforekomst per 100 000 innbygger for håndleddsbrudd, følger begge kjønn hverandre tett hva angår hoftebrudd, deriblant brudd i lårhalsen.

Fem år før mennene

- Hos kvinnene begynner mange å få hoftebrudd i 70-80 årene, de begynner fem år tidligere enn mennene, som gjerne får slike brudd i 80-90 års alderen, sier Meling.

I 60-årene er det litt over dobbelt så mange slike brudd blant kvinner. For 70- og 80-åringene skrumper avstanden noe inn, til 1,7 ganger så mange hoftebrudd blant kvinner.

- I forhold til hvor mange som faktisk lever er ikke forskjellene mellom kjønnene så store, påpeker overlegen.

Siden det er færre gjenlevende menn i de eldste aldersgruppene, vil det være naturlig at flere kvinner opereres.

Kvinner blir eldre enn menn, og menn opplever slike brudd senere.

Hoftsbrudd-økningen hos menn

Han legger til at kvinner opereres for brudd i de fleste knokler med økende frekvens med alderen.

Hoftebrudd per 100 000 innbyggere:

Grunnlaget er behandlinger på operasjonsstuer i perioden 2004-2007. (Kilde: Terje Meling)

Hos mennene ses en slik økning i operasjonsfrekvens i praksis bare for hoftebrudd.

Statistikken over brudd som trenger operasjon omfatter flere tusen brudd i Rogaland, og er ført siden 2004. Meling mener den også er representativ for Norge som helhet.

- Nedslagsfeltet for Stavanger Universitetssykehus representerer godt et gjennomsnitt av den norske befolkningen, sier Meling.

En liten svekkelse

Om lag en tredel av alle brudd krever operasjon, det vil si at de er av en slik alvorlighetsgrad at de ikke kan tas hånd om på poliklinikk eller legevakt alene, men trenger behandling på operasjonsstue.

Mens det ved hoftebrudd er nødvendig med operasjon i samtlige tilfeller, er det ved håndleddsbrudd behov for operasjon i rundt 25 prosent av tilfellene.

- Generelt er det slik at har du fått et brudd som må opereres, så er det ikke uvanlig at det oppstår en liten svekkelse, en stivhet eller litt ubehag ved stor belastning.

- Det skjer egentlig ganske ofte, mens man får inntrykk av at folk flest tror at alle brudd opererte eller ei stort sett alltid blir 100 prosent bra, sier Meling.

Referanser:

Meling T. Implementation of a fracture and dislocation registry: epidemiology and scoring validity of long-bone fracture. Doktoravhandling utført ved Universitetet I Bergen. Disputasen fant sted 7. mars 2013

Meling T, Harboe K, Søreide K. Incidence of traumatic long-bone fractures requiring in-hospital management: a prospective age- and gender-specific analysis of 4890 fractures. Injury 2009; 40: 1212–9

Powered by Labrador CMS