Amming kan gi B12-underskudd hos spedbarn

Unger som bare får morsmelk får for lite av det livsviktige vitaminet B12 når de blir om lag fire måneder gamle.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Først nylig ble det mulig å måle innholdet av B12 i morsmelk, og denne nye målemetoden er utgangspunktet for Eva Greibes ph.d.-prosjekt. (Foto: Colourbox)

Danske myndigheter avventer publisering:

Den danske Sundhedsstyrelsen ønsker ikke å uttale seg om denne saken før det er publisert en vitenskapelig artikkel de kan uttale seg på bakgrunn av.

Slik måler man B12:

Når forskerne sier at man har for lite B12, er det på bakgrunn av en måling av stoffet MMA. Hvis det er mye MMA i blodet, har man lite B12.

Diabetespasienter utnytter kanskje B12 bedre:

Legemiddelet metformin brukes daglig av flere millioner diabetespasienter. En av de vanlige bivirkningene er at pasientenes nivå av B12 faller. Derfor får de injeksjoner for å kompensere. Men det er kanskje ikke nødvendig.

Som en del av sitt ph.d.-prosjekt har Eva Greibe og forskerkollegene hennes undersøkt rotter som også fikk metformin.

Nivået av B12 i rottenes blod falt, men nivået i vevet var normalt. Andre forskere har senere funnet samme resultat i en studie med mennesker.

Er for mye B12 skadelig?

Forskningen tyder altså på at metformin senker nivået av B12, men at pasientene har en bedre transport fra blodet og ut i vevet.

Det får forskerne til å etterlyse mer forskning. Noen av diabetespasientene trenger trolig ikke injeksjonene.

Og selv om ingen har funnet bivirkninger av for mye B12, påpeker Greibe at det kan være uheldig.

– Mange tror at det alltid er bra med mye vitaminer. Men i forskerkretser er vi litt mer skeptiske. Ingen større studier har undersøkt om det er skadelig med for mye B12. Det er ikke avklart om det kan ha en skadelig effekt på lang sikt, sier Greibe.

Det er bred enighet om at det er godt og sunt å amme spedbarn. Anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er at babyene skal kun ha morsmelk de første seks månedene av livet.

Et nytt doktorgradsprosjekt fra Aarhus universitet rokker imidlertid ved denne oppfatningen. Resultatene tyder nemlig på at morsmelken ikke kan oppfylle behovet for det livsviktige vitaminet B12 hos spedbarna fra de runder fire måneder.

– Konklusjonene må dobbeltsjekkes i større studier og av andre forskere. Men B12-vitaminet er så viktig for spedbarn at man bør vurdere om de også bør få morsmelkerstatning eller vanlig mat fra de er cirka fire måneder gamle, sier molekylærbiolog og doktorgradsstudent Eva Greibe, som står bak studien.

Viktig vitamin

B12 er samlebetegnelsen for en gruppe kjemiske stoffer som også kalles kobalaminer. De har avgjørende betydning for celledeling, produksjonen av røde blodlegemer og for nervesystemet.

Særlig hos spedbarn er vitaminet viktig, og mangler kan hemme et barns fysiske og mentale vekst og medføre uopprettelige nerveskader.

Forskerne mangler likevel kunnskap om hvordan vi mennesker tar opp dette vitaminet. Det var først nå nylig det ble det mulig å måle innholdet av B12 i morsmelk, og dette er utgangspunktet for Eva Greibes forskning.

Bør vurdere tillegg

Greibe har sett på innholdet av B12 i blodet hos omkring 100 kvinner under graviditet og etter fødselen. Innholdet i morsmelken og i blodet til barna ble også målt.

– Like etter fødselen er nivået av B12 i morsmelken høyt, men fire måneder etter fødselen faller det til et svært lavt nivå. Og babyene har på dette tidspunktet et så lavt nivå i blodet at vi konkluderer med at de får for lite, forteller Greibe.

– Det er overraskende, for morsmelk blir ansett for å være det beste for barna. Vi synes også kvinnene skal fortsette å amme, men man bør vurdere et supplement av vanlig mat eller morsmelkerstatning når barna blir tre–fire måneder gamle, legger hun til.

Kjenner ikke forklaringen

Slik det ofte er med nye oppdagelser, kan ikke Greibe si noe om årsaken til funnene.

– Vi vet ikke hvorfor nivået av B12 faller. Kanskje har det med hormoner å gjøre, kanskje er det naturens måte å tvinge barna til å spise mer. Men vi kan se at barn som får morsmelkerstatning har høyere nivåer. Vi vet heller ikke om det skader barna hvis de kun får morsmelk fram til de er seks måneder gamle, forteller Greibe.

Nettopp derfor er det et stort behov for mer forskning.

– B12 er utrolig viktig for barnas utvikling, så dette må undersøkes. Det er også andre stoffer det blir mindre av i samme periode, blant annet jern, kobber, natrium, kalium og sink, så det gjør det enda viktigere, sier forskeren.

Greibe understreker imidlertid at konklusjonene må bekreftes i andre studier før man kan endre retningslinjene for amming.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS