- ADHD-barn bør sjekkes for språkvansker

De fleste barn med ADHD har også språkvansker. Barna sliter både med å uttrykke seg og forstå innholdet i samtaler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ikke minst i skolen, der det stilles større krav til språk og kommunikasjon med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

- Det blir gjerne et for ensidig fokus på atferden til barn med ADHD. Ved at språk nedprioriteres, kan problemer med kommunikasjon forverres senere, særlig i skolesituajsoner.

Det sier forsker og logoped Wenche Andersen Helland ved Helse Fonna, og Statped Vest i Bergen, til forskning.no.

- Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor, at man ikke lærer det man skal på skolen.

- De vil også lettere kunne mislykkes i det sosiale samspillet med jevnaldrende. Det er viktig med tidlige tiltak for i størst mulig grad å hindre en negativ utvikling fortsetter hun.

- Vansker med forståelse og nyanser

Helland har ledet arbeidet med en klinisk studie av 59 barn i alderen 6-12 år, som viser at barn med ADHD har dårligere forståelse av sosiale språksituasjoner enn typisk utviklede barn, altså friske.

- Disse barna har i større grad vanskelig for å uttrykke seg sammenhengende og presist, forstå hva andre sier og oppfatte nyanser i språket.

- I tillegg kan det være problematisk å uttrykke seg flytende og å ta kontakt med andre på en god måte, sier Helland.

Den rent språklige strukturen, å lære seg riktig setningsbygning og uttale av ord, er ikke like problematisk.

- Viktig å fokusere på språket

Med bakgrunn i funnene konkluderer Helland og kolleger med at både språket og kommunikasjonen til barn med ADHD bør kartlegges mer systematisk.

- Barn som utredes for ADHD bør også få sin språklige kompetanse undersøkt. Jeg ønsker ikke noen form for nasjonal screening, der alle barn skal sjekkes.

- Men man kunne innføre en standard vurdering av språkferdigheter i dagens kartlegging som benyttes når et barn henvises og blir utredet for ADHD.

- Det er veldig viktig å fokusere på språkets betydning, både for sosial fungering og for prestasjoner på skolen, sier Helland.

Studien er utført i samarbeid Universitetet i Bergen og Linköpings universitet i Sverige, og publisert i Journal of Attention Disorders.

Lett på defensiven i skolen

Helland mener det er viktig både med tiltak som retter seg mot det enkelte barn for å øke den språklige kompetansen, men også tiltak som styres ut mot omgivelsene.

- På et tidlig stadium er kanskje det aller viktigste at både skole og foreldre gjøres klar over språkvanskene slik at de kan justere og tilpasse for å oppnå en best mulig utvikling for barnet, mener forskeren.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ikke minst i skolen, der leken er mindre aktivitetsdrevet enn i barnehagen, og det stilles større krav til språket og kommunikasjonen med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.

Ser samme mønster i større studie

Med utgangspunkt i datamateriale fra Barn i Bergen-undersøkelsen, har Helland også undersøkt språkvansker blant 5672 barn i alderen 7-9 år, i en såkalt befolkningsstudie.

Hensikten var å se om samme mønster som i den nevnte kliniske studien, ville komme til syne i et betydelig større ikke-klinisk utvalg,

Også i denne studien viser det seg at svekket språkforståelse og dårligere håndtering av språk i sosiale situasjoner er framtredende hos barn med ADHD.

- Sammenfallet var større enn forventet. Det var naturlig nok tydelig at barn med både ADHD og lese- og skrivevansker også hadde størst problemer med språket.

- Men også blant barna med utelukkende ADHD-diagnose var andelen med språkvansker høy; over 40 prosent viste tydelige tegn til språkvansker. Blant barna i kontrollgruppen hadde under seks prosent slike vansker, sier Helland.

Sliter mer med språkforståelsen

Et annet funn er at barn med ADHD også sliter mer med språkforståelsen enn det barn med lese- og skrivevansker gjør.

Helland og kolleger har ikke undersøkt eventuell medisinbruk blant barna med ADHD.

- Men det vil ikke være usannsynlig å tenke seg at dersom man har effekt av ADHD-medisin, vil det kunne bidra positivt også med hensyn til språk, sier forskeren. 

Referanser:

Helland WA, Posserud MB, Helland T, Heimann M, Lundervold AJ. Language Impairments in Children With ADHD and in Children With Reading Disorder.Journal of Attention Disorders. 2012, 16. oktober, publisert på nett. Mer info her.

Helland,WA, Helland, T og Heimann, M. Language Profiles and Mental Health Problems in Children With Specific Language Impairment and Children With ADHD. Journal of Attention Disorders 1087054712441705, Publisert på nett 27.04. 2012 Mer info her.

Powered by Labrador CMS