Mener jusstudenter har jukset

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen mener et stort antall studenter på ulovlig vis har samarbeidet eller kopiert tekster fra andre studenter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er svært overrasket over omfanget, sier UiBs rektor Sigmund Grønmo, som mener dette kan tyde på at det er i ferd med å utvikle seg en ukultur blant en del studenter.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) mistenker omfattende studentfusk. Sakene skal nå behandles videre i universitetets sentrale kontrollorgan, Den sentrale klagenemnd.

Juridisk fakultet sendte i går 205 saker til klagenemnda ved UiB.

- Vesentlig sammenfall

- Fakultetet mener at studenter på ulovlig vis har samarbeidet om eller kopiert tekster fra andre studenter til obligatoriske innleveringsoppgaver, det vil si besvarelser som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

- Studentenes oppgavearbeid vil i så fall være i strid med akseptabel akademisk praksis, og med reglementet for studiet, heter det i en pressemelding fra UiB.

- Fakultetet har bare oversendt saker der det foreligger et vesentlig sammenfall, skriver UiB.

Utestenging

Reaksjonen kan bli alt fra henleggelse, advarsel, annullering av oppgave og eksamen, til utestengning fra universitetet i et halvt år eller i et helt år.

Annullering eller utestengning vil innebære at studenten kan bli betydelig forsinket i sine studier.

Sammenfallet mellom besvarelsene er oppdaget ved hjelp av det elektroniske gjenkjenningsprogrammet ePhorus.

Programmet avdekker sitater eller sammenfallende tekst ved ulike typer hjemmeoppgaver. Det sammenligner innleverte studenttekster med tidligere tekster og med materiale som finnes på internett.

Besvarelsene er innlevert på kurs de tre siste semestrene.

- Uakseptabelt

Klagenemnda skal ta stilling til om det har foregått ulovlig samarbeid eller plagiat, etter å ha innhentet uttalelse fra studentene. Nemnda fastsetter også sanksjoner, dersom den finner at det foreligger ulovlig samarbeid.

- Det er i så fall helt uakseptabelt og meget uheldig i forhold til UiBs strenge krav til faglig kvalitet og etiske normer, sier Grønmo.

- Det er positivt at disse sakene er blitt avdekket av fakultetet, som har foretatt en grundig og tidkrevende gjennomgang av de enkelte oppgavebesvarelsene, og det er viktig at klagenemndas behandling og reaksjon kommer så raskt som mulig.

- Høyt prioritert

- I forbindelse med kvalitetssikringen av våre studieopplegg vil arbeidet med å forebygge, avdekke og reagere på studentfusk fortsatt være høyt prioritert ved UiB, sier rektor Grønmo.

- Kravet til selvstendig arbeid skal sikre det faglige nivået hos studentene, sier dekanus ved juridisk fakultet, Ernst Nordtveit.

- Omgåelse av dette svekker den faglige kvaliteten. Fakultetet vil legge stor vekt på å fortsette arbeidet med å utvikle gode holdninger til akademisk skriving og praksis blant studentene.

- Vi vil også ta i bruk tilgjengelig verktøy for å avdekke eventuelt plagiat eller andre former for ulovlig samarbeid, sier Nordtveit.
 

Powered by Labrador CMS