Du kan bli overfølsom for smerte

Langvarig smerte kan gjøre sentralnervesystemet ekstra følsomt. Derfor kan det gjøre vondt selv om årsaken blir borte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Et dårlig kne er en av de mest kjente årsakene til nedsatt funksjonsnivå. Det kan for eksempel skyldes fotballskader eller slitasjegikt.

Mange knepasienter opplever at knærne fremdeles er vonde, selv etter flere kneoperasjoner.

Hvis en person har hatt to operasjoner, kunne hun kanskje ha vært spart for den siste av dem, hvis årsaken til smerten ble grundigere undersøkt, ifølge ny forskning.

– Det er uhyre viktig at vi nå kan ha funnet en årsak til at pasienter fortsetter å ha vondt, selv etter flere operasjoner. Det har ikke nødvendigvis noe med kneet å gjøre. Det kan skyldes en følsomhetsendring i sentralnervesystemet.

Det sier professor Thomas Graven-Nielsen fra Aarhus universitet, som en av forskerne som står bak resultatene, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pain Med.

Aktiverer sentralnervesystemet

Lang tids smerte i for eksempel kneet kan nemlig gjøre at sentralnervesystemet vårt blir litt for oppmerksomt på ømhet andre steder i kroppen.

Thomas Graven-Nielsen og kollegene hans har gjennomført to studier for å få ny kunnskap om smerte-overfølsomhet.

De undersøkte en mekanisme som er spesielt følsom for forandringer i smertesystemet i sentralnervesystemet. Forsøkspersonene ble utsatt for gjentatt og regelmessige trykk fra en blodtrykksmansjett, som i løpet av ett til to sekunder ble blåst opp, slik at den kortvarig strammet om armen.

Metoden framkaller smerter, slik at forskerne visste sentralnervesystemet var aktivert.

– Hvis man prikker seg selv med en nål mange ganger, samme stedet og med samme trykk, vil smerten stige i intensitet. Det er fordi det er sentralnervesystemet, ikke de lokale nervene, som summerer smertene, forteller Graven-Nielsen.

Smerte påvirket sentralnervesystemet

Forskerne brukte i en innledende studie 15 friske forsøkspersoner. Sentralnervesystemet ble aktivert med gjentatt smerte. Smerteopplevelsen ble verre når det samtidig gjorde vond i kneet.

– Det viser at personer med knesmerte kan oppleve en sensibilisering av smertesystemet, og dette forsøket var det første skrittet til å forstå at smerter kan gi disse endringene. Det viser at det ikke bare var en lokal effekt, sier Graven-Nielsen.

Smertene forandret altså smerteregistreringen i sentralnervesystemet, ikke bare de lokale nervene.

Smerten øker i intensitet hvis du stikker samme sted flere ganger etter hverandre. (Foto: iStockphoto)

Langvarige smerter gjør pasienter mer følsomme

Forskerne gjennomførte enda en undersøkelse. Her tok de utgangspunkt i knepasienter som var blitt operert for slitasjegikt. Forsøksdeltakerne hadde hatt vondt etter første operasjon og var derfor blitt operert på nytt. 20 av dem hadde ikke lenger smerter. De siste 20 hadde det like ille.

Begge gruppene ble spurt om opplevelsen av smerte. Eksperimenter viste at alt gjorde mer vondt for den andre gruppen.

Forskerne brukte blant annet den tidligere nevnte metoden til å aktivere sentralnervesystemet. Pasientene med knesmerter var også langt mer følsomme overfor smerte andre steder i kroppen.

Det betyr at den andre operasjonen trolig var bortkastet for disse pasientene. Pasientene var sannsynligvis blitt overfølsomme overfor smerte, mener forskerne.

Nye smerter kan vedlikeholde overfølsomhet

Thomas Graven-Nielsen sier at den nye kunnskapen kanskje kan brukes til å unngå overflødige operasjoner.

– Hvis man har en pasient som er blitt overfølsom for smerte, bør man vurdere å la være å operere. Enten fordi overfølsomheten kan forklare det, eller fordi operasjonen gjør at man får enda flere smertestimuleringer, noe som kan vedlikeholde overfølsomheten, sier professoren.

Forskerne vet fortsatt ikke om tilstanden er permanent. De vet heller ikke hvorfor noen utvikler den.

Men man vet at ytterligere smerter, etter for eksempel en operasjon, kan vedlikeholde overfølsomheten.

Referanser:

Experimental Knee Pain Evoke Spreading Hyperalgesia and Facilitated Temporal Summation of Pain, DOI: 10.1111

Widespread sensitization in patients with chronic pain after revision total knee arthroplasty, DOI: 10.1016

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS