Mange med fedme prøver å gå ned i vekt. Svært få klarer å komme tilbake til normalvekt, ifølge britiske forskere. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Svært få med fedme klarer å bli slanke

Har du først en BMI på over 30, er sjansene for å bli normalvektig igjen helt minimale. De aller fleste klarer ikke en gang å opprettholde en liten vektreduksjon over tid.

BMI og kategorier

BMI                    Kategori

18,5 – 24,9          Normal vekt

25 – 29,9             Overvekt

30 – 34,9             Fedme klasse I

35 – 39,9             Fedme klasse II

40 og over           Fedme klasse III

Det er dystre tall som kommer ut av studien til Alison Fildes og kollegaene hennes ved King’s College London.

Forskerne har undersøkt vektutviklinga til 278 982 personer med fedme som hadde fått vekta registrert hos legen minst tre ganger i tidsperioden fra 2004 til 2014. Målet var å se hvor mange av dem som klarte å gå ned i vekt.

Studien er basert på innsamlede helseopplysninger i britiske helseregistre. Personer som hadde gjennomgått en fedmeoperasjon ble luket ut av studien. Hovedtilbudet til de som inngikk i studien var dermed standard vektkontrollprogrammer med fokus på kutt i kalorier og mer fysisk aktivitet, ifølge en pressemelding fra Kings’ College London.

Derfor mener forskerne at resultatene kan si noe om hvor effektivt dette vanlige behandlingsopplegget er for personer med fedme.

Svaret var kort sagt: Ikke særlig.

Under 1 av 1000

Av de som hadde en BMI mellom 30 og 35, som er den mildeste kategorien av fedme, klarte bare 1 av 210 menn og 1 av 124 kvinner å oppnå normalvekt. Oppgaven ble vanskeligere jo tyngre personene var i utgangspunktet. For de med BMI over 40 klarte bare 1 av 1290 menn og 1 av 677 damer å bli normalvektige.

Selv når det var snakk om å oppnå og opprettholde bare en liten reduksjon i vekta, var tallene nedslående.

Bare 1 av 12 menn og 1 av 10 kvinner med mild fedme klarte å redusere vekta med fem prosent, altså for eksempel fra 100 kilo til 95 kilo. For de tyngste var resultatene litt bedre.

Men to år etter hadde halvparten av de som slanket seg lagt på seg igjen. Etter fem år hadde hele fire av fem fått kiloene tilbake.

– Virker ikke

Funnene understreker hvor vanskelig det er for mennesker med fedme å bli selv litt slankere, mener forskerne.

– Disse resultatene antyder at dagens system ikke virker for den store majoriteten av pasienter med fedme, sier Fildes ifølge pressemeldingen.  

– Når et voksent menneske først har fått fedme, er det svært lite sannsynlig at de vil gå tilbake til en sunn kroppsvekt.

Vet ikke om de prøvde å slanke seg

Studien har sine svakheter.

Forskerne vet for eksempel ikke hvor mange av pasientene som prøvde å gå ned i vekt og hva de eventuelt gjorde for å klare det.

Fildes og co mener likevel vi kan anta at mange hadde forsøkt. Tidligere studier har vist at de fleste med fedme ønsker å gå ned i vekt og at en stor andel prøver å slanke seg, skriver forskerne i American Journal of Public Health.

Det at pasientene har minst tre vektmålinger hos legen peker også mot at de er interessert i å kontrollere vekta si, argumenterer forskerne.

Det er heller ikke første gang forskning har vist at få med fedme klarer å kvitte seg med kiloene.

Nå haster det med å forske fram nye og bedre metoder for å behandle mennesker med fedme, mener Fildes og kollegaene.

For ikke å snakke om metoder for å forebygge.

For kanskje er vårt beste håp for å stoppe fedmeepidemien heller strategier rettet mot å hindre at folk utvikler fedme i utgangspunktet.

Her kan du høre podcastepisoden vår om hvorfor det er så vanskelig å gå ned i vekt:

Med en Android-telefon kan du søke etter «Spør en forsker» i den podcast-appen du liker best.

Bruker du en iPhone, kan du abonnere i Apple Podcasts ved å trykke på denne lenken.

Referanse:

Alison Fildes: Probability of an Obese Person Attaining Normal Body Weight: Cohort Study Using Electronic Health Records, American Journal of Public Health, juli 2015.

Powered by Labrador CMS