Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning - les mer.

God smertelindring under fødselen er viktig, sier anestesilege.
God smertelindring under fødselen er viktig, sier anestesilege.

Intense føde­smerter gjør at kvinner vil ha keisersnitt neste gang

Dobbelt så mange av de som opplevde sterke smerter, ønsker seg keisersnitt.

De fleste glemmer fødesmerten etter at de har født, men noen sitter igjen med opplevelser som både er vonde og traumatiske. Tidligere studier har vist at minner fra en smertefull fødsel som regel holder seg over tid.

Nå har forskere også sett på hvorvidt slike minner påvirker foretrukken fødselsmetode ved senere fødsler.

Undersøkelsen omfattet 1135 flergangsfødende kvinner, som deltok i ABC-studien (Ahus Birth Cohort) ved Akershus universitetssykehus.

Resultatene viste at de som husket sterk smerte fra tidligere fødsler, hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å ønske seg keisersnitt sammenlignet med dem som ikke hadde slike minner.

Mulig å lindre smerte

– Det betyr at kvinner som har opplevd fødselen som svært smertefull i større grad, ber om keisersnitt neste gang, nettopp fordi fødselen var så vond. Disse funnene understreker dermed viktigheten av å etterstrebe optimal smertebehandling, sier leder for studien, lege og professor Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Hun sier at vi har gode muligheter for å tilby effektiv smertelindring i Norge. Vi bør derfor være bevisste på å forebygge, så ingen opplever en så vond fødsel at de ikke ønsker å føde vaginalt igjen, men vil ha et keisersnitt.

– Dette er viktig fordi keisersnitt er svært ressurskrevende, og det tar også lengre tid for kvinnen å komme til hektene i etterkant, sier hun.

Eberhard-Gran peker på at kvinnene som deltok i studien, hadde valgt å bli gravide igjen, til tross for en smertefull fødselsopplevelse.

– Vi vet imidlertid at noen ikke tør å bli gravide på nytt, fordi det var så vondt å føde den første gangen.

Lege og professor Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.
Lege og professor Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Epidural

Bruken av epidural, som lindrer smerten ved fødsel, har vært jevnt økende de siste årene. Rundt 75 prosent av førstegangsfødende og 60 prosent av andre- og tredjegangsfødende i Norge får epidural.

Anestesilege Leiv Arne Rosseland ved Oslo universitetssykehus har arbeidet med smertelindring til fødende i over 20 år. Han mener funnene i studien stemmer godt overens med virkeligheten.

– Disse funnene stemmer veldig godt med det inntrykket jeg har som kliniker gjennom mange år. De som har hatt en lei opplevelse under fødsel, ønsker seg keisersnitt neste gang. Noen sier at den forrige fødselen var så smertefull, at enten blir det aldri mer, eller så vil de ha keisersnitt. De orker ikke slike smerter en gang til, sier han.

Ifølge Rosseland er det viktigste han og alle som arbeider med fødende kan gjøre, å gi saklig informasjon, og la kvinnene selv få velge hva de ønsker av smertelindring.

– God smertelindring under fødselen er viktig, og alle som jobber på en fødeavdeling skal tilby god smertelindring. Vår oppgave er å sørge for at fødselen blir så god som mulig, slik at de som ønsker seg et barn til, tør å gå på et nytt svangerskap og ikke ber om keisersnitt, sier han.

Mange fødende takker ja til epidural, som demper smertene.
Mange fødende takker ja til epidural, som demper smertene.

Ulemper med keisersnitt

Ifølge Rosseland er fødselsangst et ganske stort problem, og fødselslegenes argument for å føde vaginalt er gjerne lovnad om god smertelindring under fødselen.

– Vi må uttrykke forståelse for at noen ikke klarer en vaginal fødsel. Om det må bli keisersnitt, begrunnet i at forrige fødsel var veldig smertefull, så må vi legge til rette for at fødselen med keisersnitt blir så god som mulig.

– Hvorfor vil man helst unngå keisersnitt?

– Det er ulemper med keisersnitt sammenlignet med å føde på vanlig måte, men det er viktig å si at de som har planlagt keisersnitt hos oss ved Oslo universitetssykehus, synes det er en fin opplevelse. Men man kan blø litt mer, man får et operasjonssår som gjør vondt, og man har en litt høyere risiko for infeksjon etter et keisersnitt, sier han.

I Norge har forekomsten av keisersnitt vært svakt synkende de siste ti årene. I 2020 var den på 15,8 prosent. Omtrent en tredel av keisersnittene er planlagte, mens resten er akutte.

Referanser:

Karin Gottvall og Ulla Waldenström: Does a traumatic birth experience have an impact on future reproduction? BJOG: Int J Obstet Gynaecol, 2002. (Sammendrag) Doi.org/10.1111/j.1471-0528.2002.01200.x

Carolin Junge mfl.: Severe recalled labor pain and elective cesarean section in a subsequent delivery: a cohort study of Norwegian parous women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2021. Doi.org/10.1111/aogs.14212

Powered by Labrador CMS