Lettere med ny nyre

I fjor opplevde 20-30 prosent av de nyretransplanterte på Rikshospitalet at kroppen forsøkte å kvitte seg med det nye organet. En ny metode kan hjelpe legene å se tegn til at kroppen frastøter organet tidligere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Clipart)

Ciklosporin er en av ingrediensene i cocktailen av legemidler nyretransplanterte får.

Den virker inne i de hvite blodcellene, og skal dempe immunforsvaret akkurat nok til at kroppen ikke klarer å støte fra seg det nye organet.

Doseringen av denne medisinen må holde seg innenfor et bestemt “vindu”. Er det for lite i blodet kan pasienten risikere å miste den nye nyren, og er det for mye kan man risikere at pasienten blir alvorlig syk.

For å passe på at mengden av legemiddelet i blodet holder seg innenfor de riktige rammene, tar man blodprøver av pasientene flere ganger i uka.

Allikevel har det vært vanskelig å forutse om kroppen vil prøve å kvitte seg med det nye organet eller ikke.

Ny metode

Men nå kan det bli lettere:

I sin doktorgradsavhandling har Pål Falck ved Farmasøytisk Institutt i samarbeid med Rikshospitalet utviklet en unik, finstilt metode for å forutse om behandlingen er for svak slik at kroppen vil prøve å kvitte seg med det nye organet.

Studien har fulgt 20 personer over tre måneder, og man har tatt blodprøver og analysert konsentrasjonen av ciklosporin inne i hvite blodlegemer på pasientene ved hjelp av metoden.

Syv av de 20 personene opplevde at kroppen gikk til angrep på det nye organet.

Ser tendenser allerede uka før

Nesten tredve prosent av alle nyretransplanterte opplevde i fjor at kroppen prøvde å støte fra seg organet. Nå kan legene se tegnene tidligere. (Foto: imup.uio.no)

- Det vi fant ut, var at man i disse tilfellene kunne se tydelige tendenser allerede uka før. Tre dager før rejeksjonen skjedde så man en betydelig lavere konsentrasjon av ciklosporin inne i blodcellene, forteller han.

- Tar vi denne metoden videre, kan man sette i gang tiltak før dette skjer. Metodene vi har i dag er for uspesifikke, forteller han.

- Men denne kjøper oss tre ekstra dager.

Kan automatiseres

I dag er denne nye analysemedtoden for tungvint og utføres manuelt, hvor man tapper blodet og så analyserer det, noe som kan ta flere timer.

Ved hjelp av en ny maskin, en såkalt ”celle-separator” kan man gjøre analysen automatisk.

Resultatene Falck og hans kolleger har kommet fram til her kan kanskje også brukes når man skal dosere andre legemidler, som for eksempel cellegift til kreftpasienter, for å redusere bivirkninger.

Individualisert behandling

Nyre som er tatt ut av giver, rett før den skal settes inn i mottagende pasient. (Foto: imup.uio.no)

I en annen del av studien har man undersøkt hvilke individuelle faktorer som bør påvirke doseringen pasientene får. Det viser seg at eldre pasienter (over 65 år) bør få lavere dose enn de normalt får i dag.

Når kroppen får ciklosporin, forsøker den å bryte ned stoffet, siden det ikke hører hjemme i kroppen.

Eldre bruker lengre tid på å bryte ned stoffet enn yngre pasienter, viser undersøkelsen. I tillegg får de høyere verdier av stoffet inne i de hvite blodcellene der stoffet virker.

- Dette kan ha mye å si for eldre pasienter, slik at de kan få bedre tilpasset behandling med færre bivirkninger, sier Falck.

- Tidligere har man generelt tenkt at ”one dose fits all” og gitt alle pasienter mer eller mindre lik dosering, men dette fungerer ikke. Vi har funnet flere faktorer som bør påvirke doseringen til pasientene, forteller han.

Mulige bivirkninger

I en tredje studie har han sett på hvorvidt ciklosporin kan brukes sammen med et annet legemiddel, Cinacalet.

Resultatene her er at man kan bruke legemidlene sammen uten å redusere mengden CsA, men studien gav også indikasjoner på at disse to stoffene sammen danner et giftig nedbrytningsstoff som kan gi bivirkninger på nyren.

Doserer maskinen best?

Pål Falck ved farmasøytisk institutt.

De tre studiene Falck har gjennomført brukes som grunnlag for et nytt dataprogram som skal kunne hjelpe legene å beregne riktigere dosering av ciklosporin.

Dataprogrammet testes nå ut på Rikshospitalet, hvor man har delt 40 forsøkspasienter opp i to grupper: en som behandles på den vanlige måten, og en hvor medisinene doseres av datamaskinen.

- Litt spøkefullt er det mange som kaller eksperimentet ”Man vs. Machine”. Foreløpig ser det ut som om datamaskinen vinner, men eksperimentet er bare 25 prosent på vei, sier Falck.

Dersom programmet virker, kan det være en stor kommersiell interesse for det, tror Falck. - Men da må det forenkles, og bli mer brukervennlig.

Forskningsresultatene til Pål Falck er publisert i de anerkjente internasjonale tidsskriftene Transplantation og Nephrology Dialysis Transplantation.
 

Powered by Labrador CMS