Forbruket av antibiotika blant nordmenn gikk ned med 5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Siden 2012 er forbruket redusert med 21 prosent. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Nedgang i antibiotikabruken for både folk og fe

Nordmenn bruker mindre antibiotika enn før. Det gjør også landbruket, som allerede har nådd sine mål.

Forbruket av antibiotika blant nordmenn gikk ned med 5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Siden 2012 er forbruket redusert med 21 prosent. Det viser tall fra NORM-rapporten, Folkehelseinstituttets årlige status om antibiotikaforbruket samt forekomsten av antibiotikaresistens hos mennesker, som ble lagt fram mandag.

Samtidig la Veterinærinstituttet fram NORM-VET-rapporten, som kartlegger forbruket av antibiotika til dyr, samt antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat. Tallene viser at målet om å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr med 10 prosent innen 2020, allerede er nådd.

Mest fra fastlegen

– For å kunne iverksette effektive tiltak må vi blant annet ha detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat. Derfor er resultatene fra disse overvåkingsprogrammene viktig, sier Jasper Littmann, fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet.

Redusert antibiotikabruk er viktig for å forebygge antibiotikaresistente bakterier.

Folkehelseinstituttets rapport viser at rundt 82 prosent av det totale antall døgndoser antibakterielle midler foreskrives i primærhelsetjenesten, det vil si utenfor institusjonene. Bruken av antibiotika på sykehusene har imidlertid økt med 9 prosent siden 2012, mens antall sykehusinnleggelser har økt med 2 prosent i samme periode. Folkehelseinstituttet skriver i sin rapport at det er store variasjoner mellom sykehusene.

– Variasjonene kan ikke forklares med forskjeller i aktivitet eller pasientsammensetning alene, heter det i rapporten.

Landbruksministeren fornøyd

I 2017 ble det brukt 5528 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på cirka 10 prosent sammenlignet med 2013 og cirka 40 prosent siden 1995.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) er svært fornøyd med resultatene.

– Vi har ligget i verdenstoppen og har vært best på dette. Det er viktig. Vi skal fortsette å ha ledertrøya i dette arbeidet. Antibiotikaresistens er og vil bli en utfordring fremover. Jeg er derfor veldig glad for at veterinærer og de som driver med dyrehold, er bevisste, sier han til NTB.

Forskningsprogrammet som overvåker antibiotikabruken, fortsetter i 2018 og 2019.

– Det gjør vi for å få mer kunnskap og for å se hvordan vi skal jobbe videre med å redusere bruken ytterligere, sier Hoksrud.

Også Norges Bondelag mener at den reduserte bruken av antibiotika er gode nyheter for dyra og for folkehelsa.

– At 2020-målet nå er nådd, skal ikke bli noen sovepute. Vi skal fortsette jobben med å bruke medisiner kun når det trengs, slik at de faktisk virker når vi trenger det, sier Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.

Powered by Labrador CMS